Få et tilbud på administration af din andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening.

Hovedkontor på Frederiksholms Kanal 20, KBH og er en del af
advokatkontoret Claus Clausen
(tidligere Egemar & Clausen), CVR-nr. 44 61 84 19,
som i mere end 60 år har haft ejendomsadministration som speciale.

Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket giver bedre tryghed i forhold til mange andre administratorer.

Foreningsmedlemsskaber

Vi er medlem af FAE, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration. Ligeledes er vi medlem af Ejendomsforeningen Danmark og naturligvis af Danske Advokater.
Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket formentlig også giver en væsentlig bedre tryghed, end dækningen hos mange af de øvrige administratorer, der ikke er medlem af FAE.

Sammenligning af tilbud.

“Vi har et tilbud fra en totalentreprenør, der kan gøre det meget billigere end I kan.” Nej! I har et tilbud fra en entreprenør, der ikke regner med at udføre det samme arbejde. Ved tilbud fra entreprenører uden udbudsmateriale er de væsentlige og ofte dyrere elementer dem, der ikke er nævnt. Det er indlysende, at …

Duer i gården

At slippe af med duer fra en baggård kan være en udfordring, men der er flere effektive metoder, du kan prøve: Fysiske barrierer: Net: Installér fuglenet over områder, hvor duerne typisk lander eller bygger rede. Pigge: Sæt fuglepigge op på gesimser, hegn og andre steder, hvor duerne ofte sidder. Visuelle afskrækkelsesmidler: Fugleskræmsler: Opsæt modeller af …

Lovforslag om ændringer til AB-lov

Fremsat den 22. februar 2024 af social- og boligministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Ændring af værdiansættelsesprincipper) § 1 I lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1281 af 28. august 2020, som ændret ved § 6 i lov nr. 344 af 22. marts 2022, foretages følgende ændringer: 1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres …

Skader på fællesejendom – hvem skal nu betale?

Indtil for nylig har det været utvivlsomt, at en beboer i en etageejendom hæfter for egne installationer. Ejer man f.eks. en vaskemaskine, så er det beboers ansvar, at vaskemaskinen ikke lækker vand og laver skader på ejendommen. Sådan er det stadig for lejere. Det fremgår af lejeloven. Lejer kan være helt uskyldig: han har gjort …

Hvad betyder de nye grundvurderinger for din andelsboligforening?

Når der er så meget palaver om de nye grundvurderinger, så skyldes det formentlig, at de fleste danskere finder det urimeligt, at man skal beskattes af en fiktiv værdi. De fleste ville formentlig bedre kunne forstå og acceptere, hvis man blev beskattet af fortjeneste, men så skulle man naturligvis også have fradrag ved tab, og …

Renten fortsætter med at stige

Læs flere artikler