Få et tilbud på administration af din andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening.

Hovedkontor på Frederiksholms Kanal 20, KBH og er en del af
advokatkontoret Claus Clausen
(tidligere Egemar & Clausen), CVR-nr. 44 61 84 19,
som i mere end 60 år har haft ejendomsadministration som speciale.

Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket giver bedre tryghed i forhold til mange andre administratorer.

Foreningsmedlemsskaber

Vi er medlem af FAE, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration. Ligeledes er vi medlem af Ejendomsforeningen Danmark og naturligvis af Danske Advokater.
Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket formentlig også giver en væsentlig bedre tryghed, end dækningen hos mange af de øvrige administratorer, der ikke er medlem af FAE.

Hvad er sælgers loyale oplysningspligt?

Når du ønsker at sælge sin andelslejlighed til en køber, skal du oplyse køberen om alle ikke bagatelagtige forhold, som du kender eller burde kende, og som du må regne med, at en køber vil lægge vægt på. Dette kaldes sælgers loyale oplysningspligt. Er du i tvivl om, hvorvidt noget er bagatelagtigt eller vigtigt for …

Lovforslag om ny måde at fastsætte værdien af andelsboligforeningers faste ejendom.

Renten fortsætter med at stige

Hermed opdaterede ydelsesprocenter mv. for uge 25 fra Danske Bank. Til orientering har Realkredit Danmark i sidste uge oplyst, at der åbnes et nyt 5%-lån 30 år med og uden afdrag. Nederst er link til podcast fra d. 17. juni 2022 med en kort økonomisk update. Fondskode Fastkursaftaler pr: 29/07/2022 Kurs: 462365 4,0% Kontantlån 30 …

Forhøjelse af de skattefrie godtgørelser til bestyrelsen

Satsen for skattefri godtgørelse til telefon/internet er pr. 1.1.2022 forhøjet til 2.450, mens godtgørelse for kontohold er steget til kr. 1.500.

Fastholdte vurderinger “skal” fortsat vælges.

Er man så heldig at bo i en andelsboligforening, der har en gyldig såkaldt fastholdt vurdering fra 2020, er anbefaling fra DOMIBUS, at man ikke lader sig friste af at anvende en nyere valuarvurdering. Vurderinger fra før krigen i Ukraine viser fortsatte store stigninger. Hvis man her og nu er interesseret i at sælge sin …

Internet til en andelsboligforening

Hvornår kan en forening, der har som formål at “eje en ejendom”, mulighed for at tvinge et mindretal til at betale for noget, som et flertal kan se en fordel i. Hvor formålet er begrænset som ovenstående – altså at “eje en ejendom”, vil der være udfordringer, når et flertal ønsker, at et mindretal skal …

Læs flere artikler