Omprioritering af realkreditlån.

Omprioritering af lån kræver efter mange vedtægter en generalforsamlingsbeslutning. Der er mulighed for at give bestyrelsen eller administrator – evt. i forening – bemyndigelse til at omprioritere.

En omprioritering forudsætter opsigelse af nuværende lån. Det kan man gøre med 2 måneders varsel til en termin 4 gange om året.

Det vil være hasard og formentlig ansvarspådragende for en bestyrelse eller administrator at opsige, uden at man samtidig har indgået en aftale om kursen på det nye lån. En sådan kursaftale er billigst, hvis man opsiger og kurssikrer nærmest de 4 terminer om året, hvor der er mulighed for at opsige til.

Bestyrelsen og/eller administrator skal afholde sig fra at spekulere i, hvornår kursen er bedst.

Man bør omprioritere, når alt er klar og med en kursaftale relativt nær opsigelsestermin, idet prisen på en kursaftale er afhængig af, hvor lang tid aftalen om fast kurs skal gælde. Hvis en generalforsamling har besluttet, at der skal / må omprioriteres, når en vis fordel kan opnås, skal man gøre det, når muligheden er der – også selv om det er alt for tidligt i forhold til det optimale tidspunkt for en kursaftale, dvs. relativt tæt på de terminer, hvortil opsigelse kan ske.

En omprioriteringssag starter typisk med, at foreningen får en beregning på konsekvenserne af en omprioritering. Hvis beregningerne viser, at det kan betale sig at omprioritere, skal man have et lånetilbud, som man kan acceptere samtidig med at man indgår kursaftale.

Omprioritering bør ske i samarbejde med administrator, revisor eller anden professionel rådgiver, som ved, hvornår det alt andet lige er klogest at handle. Hverken bestyrelse, administrator, revisor eller andre rådgivere bør spekulere i, hvornår kurserne er bedst. Man bør gøre det, når det normalt er optimalt, dvs. en aftale om fast kurs til et tidspunkt, der ikke ligger alt for langt ud i fremtiden.