Udlejning via Airbnb er IKKE tilladt efter vedtægternes nuværende ordlyd.

Bestyrelsen regner med at stille forslag på kommende generalforsamling, hvor der åbnes op for mulighed for udlejning via airbnb. Se seneste bestyrelsesreferat.

Med venlig hilsen
CLAUS CLAUSEN