Altan nyt og Generalforsamling

Kære alle,

Så er vi endelig ved at have altaner oppe hos alle. Vi forventer, at de sidste beboere i nr. 10 også kan få glæde af deres altaner inden udgangen af juni. Endelig aflevering forventes at blive senest 8/7

Nogle af jer har spurgt, om der vil komme et regelsæt for brugen af altaner. Grundlæggende har vi i bestyrelsen den tilgang, at vi helst vil undgå for mange regler, og i forhold til altaner ser det foreløbig ud til, at vi klarer os fint uden.

Altanerne, som jo på mange måder kan sidestilles med haverne i foreningen, er både et privat område, der tilhører den enkelte andelshaver og så samtidig kan vi ikke undgå at være i kontakt med hinanden, når vi bruger altanerne. Det betyder, at den adfærd, vi har på altanen, ikke skal være til gene for de andre andelshavere. Hvad den enkelte finder generende vil ofte være individuelt, og som det fremgår af vedhæftede artikel fra Bolius, så er den bedste tilgang, at vi taler med hinanden, hvis der er noget, vi oplever generende.

Artiklen kan finde her: https://1drv.ms/u/s!Ap6CepvSv2PTj5YVq8kXSBIKCRG1Ug?e=lNZsT1 – 200617 Flere har regler for brug af altaner til lejligheder.pdf

Skulle vi pege på noget som den enkelte andelshaver gerne må være opmærksom på (og som også fremgår af artiklen) så er det at sikre altankasser, så de ikke udgør en fare for beboerne i haverne og for folk, der færdes i gården, samt at os med unge mennesker siger videre, at det ikke er god stil at høre musik ude på altanen. 

Og ellers forventer vi at tage emnet op ved den kommende generalforsamling.

Og nu generalforsamling er nævnt, så vil vi gerne informere om at vi arbejder på at afholde den, nu begrænsningen i antallet ved forsamlinger gør at vi kan samles. Grundet vi er så tæt på sommerferien, gør at vi afventer med at afholde til august.  Nærmere detaljer vil blive udsendt når vi har det klart.

 

 

Mvh,

Bestyrelsen