Forening: Anciennitetsliste

Anciennitetslisten er listen, hvor alle medlemmer og medlemsansøgere har et nummer.

Fortrinsret til ledige lejligheder har:

  1. Andelshavere mhp.  sammenlægning – andelshaver med laveste nummer kommer først
  2. Andre andelshavere – andelshaver med laveste nummer kommer først
  3. Ikke-andelshavere – den med laveste nummer kommer først

Når man er blevet andelshaver, beholder man sit nummer og kan på den måde få fortrinsret til bedre og bedre lejligheder.

Se listen her. Skal du finde dit nummer og hedder du f.eks. Tove Ditlevsen med mail adresse TOVe.ditlevsEN@GMail.com skal du lede efter tov-en@gm. Altså led efter de første 3 bogstaver i dit navn og hvis der er flere med det navn så skal du finde det, der passer med din mailadresse, dvs. de to tegn før og efter @. Er der flere, der passer, så send en mail til post@domibus.dk og spørg om hvilket et af numrene, der er dit.

Det bemærkes, at gebyret i mange år var kr. 125, men at gebyret ved vedtægtsændring sidste år blev forhøjet til kr. 150 og for fremtiden reguleres efter nettoprisindekset og i forhold til januar 2022 indeks 107,9. Indeks andrager februar 2023  118,50 og gebyret dermed 150 / 107,9 * 118,50 = kr. 164.

Anciennitetslisten administreres af administrator, og det koster et gebyr for optagelse på kr. 300 og herefter pr. år p.t. kr. 164 at stå på listen. Man kommer på anciennitetslisten ved at udfylde ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ANCIENNITETSLISTE. Blanketten skal i udfyldt stand sendes til 50@domibus.dk.

Før 2020 var personer med bopæl i foreningens ejendomme fritaget for gebyr. I dag er det kun andelshavere, der er fritaget for gebyr. jf. vedtægt § 7, stk. 2.

Hvis man vil vide mere om hver enkelt lejligheds beliggenhed, boligafgift og pris, så kan man se nærmere i dette regneark.

Hvis en lejlighed bliver ledig, bliver der slået en annonce op på denne side, og der bliver automatisk sendt mail ud til alle, som har tilmeldt sig til at modtage mails, hvilket man kan gøre på https://domibus.dk/ab-fa/. Den adresse, man indtaster, får vi ikke besked om, da det er en robot der står for at sende mails ud.

Giv derfor besked til 50@domibus.dk, hvis opkrævninger skal sendes til en ny mailadresse.