Vi administrerer mange ejendomme, men ikke flere end at alle ansatte kender alle ejendomme. Almindelige standardforespørgsler kan derfor som regel besvares, uden at det er nødvendigt at stille om.

Hver ejendom har mindst en fast administratoruddannet kontaktperson og en tilknyttet advokat, der kan træde til, når kontaktpersonen ikke har mulighed for at svare.

Større ejendomme kan have flere kontaktpersoner tilknyttet. Normalt er der 1 fast kontaktperson pr. 100 beboere.