DOMIBUS > Articles by: Claus Clausen

Forfatter: Claus Clausen

Købssprocedure Saga G

 

1) Ledige lejligheder besigtiges.

Ledige lejligheder, som ikke er fri af ventelisterne, vil skulle besigtiges den annoncerede dag og tid.

2) Meddel at du er interesseret.

Du meddeler, at du er interesseret i at købe en lejlighed ved at udfylde blanket, som der er link til i hver annonce. Frist for at udfylde blanket er 5 hverdage efter besigtigelse.

3) Hvis du “får lov” til at købe.

Hvis du efter ca. en uge er den med bedst anciennitet, vil du skulle underskrive aftale inden 3 hverdage.  VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE, DVS. IKKE UNDERSKRIVER INDEN 3 HVERDAGE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

4) Skal du låne penge til dit køb?

Du skal være opmærksom på, at købesummen for den lejlighed, du skal købe, skal betales kontant, eller der skal udstedes en bankgaranti. Hvis du ikke har pengene kontant, skal du være opmærksom på, at din bank vil skulle bruge tid på at udstede en bankgaranti, så gå i banken, FØR du begynder at byde på en lejlighed, så alle papirer er klar.

5) Omkostninger ved køb af andel

Udover købesummen, skal køber indbetale nedenstående omkostninger i forbindelse med køb af andel i SAGA G:

 • Honorar af foreningens omkostninger til advokat, kr. 4.750,00.
 • Navneskilt, kr. 550,00.
 • 1. måneds boligafgift, a/c varme og evt. moderniseringstillæg.

6) Læs foreningens dokumenter, inden du underskriver

Du skal læse foreningens dokumenter, inden du skriver under.  Der er i udkast til aftale link til dokumenter. 

7) Løsøre

I den salgsaftale, som køber modtager til underskrift, vil der ikke være løsøre inkluderet. Når køber har underskrevet, kan sælger og køber indgå aftale om køb af løsøre. Proceduren skyldes, at vi har oplevet købere, som kun vil købe efter endnu en besigtigelse, eller som ikke vil give så meget, som vurderingsmanden har anslået, eller som inden underskrifter fortryder deres første tilkendegivelse om gerne at ville købe, således at der skal laves ny aftale. Da hver køber, der skal have en købsaftale til underskrift, reelt betyder en uges forsinkelse med salget, er det – for at undgå yderligere forsinkelser – hensigtsmæssigt, at forhandlinger om køb af løsøre udskydes til efter aftale er indgået.

Gunløgsgade 27, 1. th. – j.nr. 490-173-2 – åbent hus den 3. september 2023 kl. 13.00

Opdatering 2023-09-11:

Bydende til lejligheden har været

490-1008-1
490-1009-81
490-1010-18
490-1010-51
490-1010-76
490-1011-81
490-1012-21
490-1013-13
490-1013-13
490-1014-24 – FORTRUDT PR: MAIL
490-1014-25
490-1014-53
490-1014-69
490-1014-87
490-1014-92

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Foreløbige vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

Overdragelsen er først pr. 1. januar 2024. Der afholdes generalforsamling primo oktober, og der vil snart foreligge udkast til regnskab og dermed evt. ny andelskrone. Det er derfor muligt, at sælger beslutter sig til, at de først vil underskrive efter generalforsamlingen primo oktober, hvis udkast til regnskab med bestyrelsens anbefaling af ny andelskrone viser, at der er chance for en større overdragelsessum ved at vente.

Hvis man melder interesse, er der naturligvis ingen konsekvenser ved at melde fra, hvis prisen stiger.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

Leifsgade 8, 4. th. – 78 kvm – j.nr. 490-313-2 – åbent hus den 23. juli 2023, kl. 13-14.

Opdatering 2023-07-28 – 15:43:

De interesserede var:

Intern: 2021-05-25
490-1009-77
Intern: 2020-01-17
490-1013-59
490-1008-40
490-1014-29
490-1002-67
Intern: 2022-08-15
490-1010-76
490-1008-20
490-1014-15
490-1011-81
490-1006-70
490-1009-58
490-1014-69
490-1010-18
Intern: 2019-10-09
Intern: 088
Intern: 2019-06-01 – 13
490-1008-87
Intern: 153

 

Fortrinsberettiget til at købe er således Intern: 088, som imidlertid har meldt fra, da overset krav om salg af nuværende bolig til en fra ventelisterne.

 

Næste fortrinsberettigede er Intern: 153, som nu vil blive kontaktet..

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

Da foreningen blev stiftet, blev lejligheden prissat til fordelingstal 84. Lejligheden er som oplyst i overskriften i BBR kun registreret til 78 kvm. Det fremgår ikke af stiftelsesgrundlaget, om det var bevidst, at der skulle være forskel.

Det bemærkes ydermere, at nuværende andelshavere købte lejligheden for nogle måneder siden men de har aldrig boet i lejligheden, der derfor står som da de nuværende ejere købte lejligheden. Derfor genanvendes tidligere vurderingsrapporter. Nuværende andelshavere har fortrudt deres køb, fordi lejligheden trænger til en del vedligeholdelse, hvilket køber skal være opmærksom på.

De andelshavere eller eksterne som i  starten af april 2023 meddelte, at de var interesseret i at købe lejligheden, behøver ikke at besigtige på ny men bedes melde interesse via blanket.

 

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

 

Egilsgade 26, 2.th. – j.nr. 490-28 – åbent hus den 18. juni 2023 kl. 13.00-13.30.

Interesserede:

490-1006-75

490-1007-09

490-1007-83

490-1008-01

490-1008-33

490-1008-77

490-1008-87

490-1009-58

490-1010-18

490-1010-51

490-1011-21

490-1012-19

490-1012-69

490-1013-53

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

 

Er du på ekstern venteliste og venter du på opkrævningen af gebyret for at stå på ventelisten for 2023-2024, så kan det oplyses, at opkrævning sendes ud fredag den 30. juni 2023. Har du ikke modtaget opkrævningen en uge efter den 30. juni 2023, må du gerne skrive til mig.

Egilsgade 30, 4.th. – j.nr. 490-55 – åbent hus den 18. juni 2023 kl. 13.45-14.00.

Interesserede:

490-1007-09

490-1007-83

490-1008-01

490-1008-33

490-1008-87

490-1009-58

490-1010-18

490-1011-21

490-1012-19

490-1012-69

490-1013-53

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

 

Er du på ekstern venteliste og venter du på opkrævningen af gebyret for at stå på ventelisten for 2023-2024, så kan det oplyses, at opkrævning sendes ud fredag den 30. juni 2023. Har du ikke modtaget opkrævningen en uge efter den 30. juni 2023, må du gerne skrive til mig.

Tvangsauktion over andelsboliger

Der mangler review på nedenstående artikel:

Forud for en tvangsauktion over en andelsbolig er der ofte sket følgende:

Administrator har konstateret manglende rettidig betaling

Administrator har sendt rykker 1 (14 dages restance)

Administrator har sendt rykker 2 med besked om at manglende betaling inden yderligere 14 dage medfører eksklusion m.m. ( 45 dages restance)

Eksklusion og ophævelse af brugsret (60 dages restance)

Begæring til fogedret om udlæg i lejligheden (75 dages restance)

Udlæg foretages (135 dages restance)

Auktionsbegæring indleveres (150 dages restance)

Forberedende fogedretsmøde afholdes (170 dages restance)

Afværgefrist meddeles af fogedretten (200 dages restance)

Underhåndssalg via foreningen (260 dages restance)

Tvangsauktions opstilling udarbejdes, annoncering gennemføres  og auktionssag berammes (300 dages restance)

 

Væggelus – har du dem, og hvad skal du selv gøre?

Har du væggelus?

Væggelus er heldigvis relativt usædvanlige herhjemme – men ekstremt ubehagelige – skadedyr, som primært holder til i og omkring sovepladser.

Væggelus trives ved stuetemperaturer, er 6-9 mm lange, de er flade, brede og brune, men kan være lysere, hvis det er længe siden, de har spist.

Væggelus spreder ikke sygdomme, men de kan medføre en masse ubehag, både fysisk og mentalt, hvis de bringes ind i hjemmet.

Væggelusene lever af blod og kommer ud om natten, mens de gemmer sig i revner og kroge om dagen.

Hvis du bliver generet af røde væggelus bid, udslæt og kløe efter en nattesøvn, bør du undersøge dette yderligere.

Sådan finder du ud af, om du har væggelus

Væggelus forholder sig i ro på mørke steder det meste af døgnet, fx i sprækker mellem madrassen og væggen eller i folderne på sengetøjet.

Væggelus bevæger sig kun ud for at spise, og det sker primært om natten. Det er derfor, væggelus kan være så svære at finde og fjerne.

Men hvis du ved, hvad du leder efter, og hvor du skal lede, er det ikke svært at finde spor efter væggelusene. De mest sædvanlige tegn på væggelus er:

 • Spor af væggelusenes afføring, der ligner små sorte mugne pletter.
 • Spor fra spisningen i form af små blodpletter.

Har du væggelus, skal ejendommen sprøjtes mod dem, hvilket udlejer betaler for. Du skal selv sørge for at fjerne væggelusene fra tøj med mere:

Det skal du gøre før bekæmpelsen af væggelus.

Inden bekæmpelsen skal du rydde grundigt op og støvsuge, således at bekæmperen kan komme til. Du kan også rykke lidt rundt på møbler og inventar for at gøre det nemmere at komme til. Lad være med at flytte ting til andre rum, og dermed få spredt væggelusene. Brug støvsugeren flittigt, men husk at
støvsugerposen skal i en tæt lukket plasticpose og smides ud umiddelbart efter brug.


I svære tilfælde kan det være nødvendigt at fryse eller varmebehandle madrasser og andre møbler.

Skal noget smides ud så sørg for at pakke det i tæt plastik inden de bliver båret ud, så væggelusene
ikke bliver spredt.

Hvad er sælgers loyale oplysningspligt?

Når du ønsker at sælge sin andelslejlighed til en køber, skal du oplyse køberen om alle ikke bagatelagtige forhold, som du kender eller burde kende, og som du må regne med, at en køber vil lægge vægt på. Dette kaldes sælgers loyale oplysningspligt.

Er du i tvivl om, hvorvidt noget er bagatelagtigt eller vigtigt for køber at få at vide, kan du spørge dig selv, om du ville føle dig dårlig oplyst af sælger, hvis det var dig, der var køber og opdagede forholdene efter overtagelsesdagen. Er du stadig i tvivl, så skal du hellere oplyse for meget end for lidt.

Den loyale oplysningspligt indebærer også, at du som sælger fx skal besvare spørgsmål og sandfærdigt.

Såfremt du som sælger tilsidesætter din loyale oplysningspligt, kan du blive erstatningsansvarlig overfor køber.

Det er et krav, at sælger komme med sine oplysninger overfor køber inden overdragelsesaftalens underskrift.

Den loyale oplysningspligt omfatter ikke forhold, der allerede er beskrevet i vurderingsrapport, el- eller vvs-syn. Ligeledes skal man heller ikke oplyse om forhold, som er synlige, f.eks. at der mangler døre mellem to stuer, eller at sælger har tegnet “kunst” på væggene.


En sælger har i anledning af ovenstående spurgt, om jeg kunne komme med et par eksempler, og jeg har svaret:

Det kan f.eks. være 

 • et vindue, der er vanskeligt at åbne / lukke, 
 • en radiator, der kun virker, når radiator i køkken også er tændt
 • et toilet, der trænger til udskiftning, da der lidt for ofte er udfordringer med udskylning
 • manglende mulighed for både at have ovn og opvaskemaskine tændt samtidig

Altså “forhold” som man kun vanskeligt kan opdage i forbindelse med besigtigelse, og som man ville karakterisere som en mangel hvis lejligheden var i en nyopført ejendom.

Det er formentlig forhold, som en andelsboligkøber næppe kan påberåbe sig som mangler. Men hvis man som sælger har “glemt” at være loyal og oplyse, kan det betyde, at en dommer af den grund vil dømme til fordel for køber.

Der er andre forhold, hvor jeg selv er i tvivl om, hvorvidt man skal gøre opmærksom på det eller ej. Et eksempel kunne være røg fra underbo. Her må det være omfanget, der er afgørende. Det er sædvanligt, at man i en etageejendom kan høre hinanden og lugte hinandens mad, røg m.m. Hvor generne er betydelige og måske oven i købet er årsag til at man flytter, så er det efter min opfattelse ikke i orden, at man bare sender “aben” videre til en ny køber. Det er forhold, som man som køber formentlig skal acceptere ikke medfører fradrag, hvis man har fået dem oplyst. Har man ikke fået dem oplyst af sælger, kan det efter omstændighederne være en hævebegrundende mangel, som kan udløse erstatningsansvar.”

Egilsgade 24, 3. th.– j.nr. 490-19-6 – åbent hus den 19. juni kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med vurderingsrapport, el- og vvs-attest.

Gunløgsgade 41, 2. tv.–- 60 kvm – j.nr. 490-252 – åbent hus den 29. maj 2022 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning. 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.
 
 

Hvordan kommer jeg på foreningens ventelister?

Hvis du er andelshaver, kan du komme på foreningens interne venteliste. Send en e-mail til 490@domibus.dk. Oplys hvor du bor, og at du gerne vil på listen. Gebyr vil blive opkrævet månedsvis.

Hvis du ikke er andelshaver, kan du komme på foreningens eksterne venteliste. Det koster kr. 250 at komme på listen. Du vil hvert år i juli eller august på ny blive opkrævet gebyr, p.t. kr. 250 for perioden 1. juli til 30. juni, så hvis du vil undgå at komme til at betale 250 kr. to gange i løbet af kort tid, skal du først indbetale efter 1. juli.

Når man har indbetalt, har man fortrinsret til lejligheder forud for andre, der ikke er på foreningens venteliste. Det gælder dog tidligst lejligheder, der udbydes 14 dage efter indbetaling. Man kan således ikke “købe” sig til en bedre placering på en lejlighed, der allerede er annonceret til salg.

Indbetaling skal ske til registrerings- og kontonummer 8117 0003917635 og skriv: Venteliste og et tal større end 300 og mindre en 1000.  Send herefter en e-mail til venteliste@sagag.info. Oplys det tal, du har skrevet ved overførslen samt dit navn og telefonnummer. Du vil i løbet af ca. 14 dage modtage en e-mail med kvittering for betaling samt dit ventelistenummer, som du skal oplyse, hvis du vil byde på en lejlighed.

Placering på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages.

Det er et krav, at man SKAL flytte ind i lejligheden OG benytte denne til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Det betyder for det første, at man ikke kan købe lejligheden og overlade lejligheden til en anden uden selv at bo i lejligheden. Og det betyder for det andet, at en anden ikke kan købe lejligheden sammen med dig, medmindre den pågældende er en del af din husstand og har været det det seneste år. Omgåelse af reglerne vil være, hvis du f.eks. køber lejligheden sammen med dit barn, som du har boet sammen med, uden at det er din hensigt at flytte ind i lejligheden og benytte denne som helårsbeboelse for dig selv og din husstand. Omgåelse vil kunne medføre eksklusion af foreningen og/eller dobbelt boligafgift, hvis brugsretten til lejligheden er blevet overladt til en person uden godkendelse af bestyrelsen.

Fastholdte vurderinger “skal” fortsat vælges.

Er man så heldig at bo i en andelsboligforening, der har en gyldig såkaldt fastholdt vurdering fra 2020, er anbefaling fra DOMIBUS, at man ikke lader sig friste af at anvende en nyere valuarvurdering.

Vurderinger fra før krigen i Ukraine viser fortsatte store stigninger. Hvis man her og nu er interesseret i at sælge sin andel, vil man derfor naturligvis være interesseret i, at den maksimalt lovlige værdi sættes op. Står man ikke for at sælge i år men måske først om nogle år, bør man derimod vælge den fatsholdte vurdering.

Krigen i Ukraine har betydet, at renten og inflationen er steget, og at der er en historisk stor usikkerhed med hensyn til, hvor renten og inflationen vil være når krigen, om nogle år er afsluttet.

Når renten og inflationen stiger, stiger afkastkravet for en investor. Afkastkravet har en dramatisk betydning for værdien af foreningens ejendom.

I “ordentlige” valuarvurderinger kan man læse, hvor meget det betyder, hvis afkastkravet stiger, og hvis man f.eks. ser på, hvad det vil betyde for andelenes lovlige værdi, hvis afkastkravet stiger med 2 %, vil andelenes værdi falde dramatisk i forhold til valuarvurderinger indhentet de seneste mange år.

Læs også artikel fra Berlingske Tidende.

2022-salg: Egilsgade 26, 3. tv. – 60 kvm – j.nr. 490-31 – åbent hus den 13. marts 2022, kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning. 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.
 
 

DOMIBUS – velkommen

Tak for din tilmelding til at modtage e-mails fra DOMIBUS, når der er nyheder.

Med venlig hilsen
DOMIBUS, adv. Claus Clausen

Tilmeldt til DOMIBUS e-mails ved en fejl? Klik her for at afmelde.

DOMIBUS – Venligst bekræft din tilmelding.

Vi har modtaget en tilmelding fra din e-mail-adresse. Venligst bekræft ved at klikke her.

Du skal herefter gerne modtage kvittering: “Du er tilmeldt”

Hvis du har problemer, kan du kopiere følgende link til din browser :
https://domibus.dk/?es=optin&hash=eyJtZXNzYWdlX2lkIjowLCJjYW1wYWlnbl9pZCI6MCwiY29udGFjdF9pZCI6IjI3MDEiLCJlbWFpbCI6ImVnZW1hcmNsYXVzZW5AZ21haWwuY29tIiwiZ3VpZCI6InVhZW9reS1hcXJmamMtaXd6aGNyLXdrZXZvcy1meG5icmsiLCJsaXN0X2lkcyI6WyIyMSJdLCJhY3Rpb24iOiJzdWJzY3JpYmUifQ

DOMIBUS
v/ Claus Clausen

Egilsgade 30, st. th. j.nr. 490-47 åbent hus den 23. januar kl. 13-14

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET. Frist for at melde interesse udløber 5 hverdage efter åbent hus og på samme klokkeslæt som åbent hus sluttede.
Frist for at afgive tilbud er udløbet. Bydende var (der er ekstraordinært oplyst opskrivningsdatoer for “vinder” og nogle yderligere for at illustrere hvem der byder):
490-1002-70 Opskrevet 22-10-2015
490-1006-15 Opskrevet 23-10-2017
490-1006-22
490-1006-39
490-1006-82
490-1006-85
490-1007-11
490-1008-18
490-1008-87
490-1008-87
490-1009-13
490-1010-54
490-1011-49
490-1012-73 Opskrevet 12-11-2021
Ej nummer endnu Opskrevet 21-1-2022

Gunløgsgade 29, 4. th. – åbent hus 17. oktober 2021 kl. 13-14

Følgende har budt på lejligheden:
Intern 11-03-2021
490-1001-01
490-1008-87
490-1006-85
490-1009-28
490-1006-15
490-1005-42
490-1003-56
490-1010-54
490-1007-22
490-1006-32
490-1006-22
490-1012-16
490-1008-18
490-1009-66
490-1011-49
490-1008-80
490-1005-89
490-1005-33
490-1009-81
490-1004-83
490-1011-82
Lejligheden forsøges først solgt til den interne og herefter til pågældende fra den eksterne venteliste med laveste nummer.

Internet til en andelsboligforening

Hvornår kan en forening, der har som formål at “eje en ejendom”, mulighed for at tvinge et mindretal til at betale for noget, som et flertal kan se en fordel i.

Hvor formålet er begrænset som ovenstående – altså at “eje en ejendom”, vil der være udfordringer, når et flertal ønsker, at et mindretal skal betale for en ydelse, som ikke er nødvendig at “eje ejendommen”.

Hvis et flertal f.eks. beslutter et forslag om, at XX skal have 100 kr. hver måned fra alle beboere for at give psykolog-bistand til beboere med 50 % rabat, er der næppe mange, der vil være i tvivl om, at beslutningen er ugyldig, uanset om den er vedtaget med kvalificeret flertal.

Mere kompliceret bliver det, hvis beslutningen på den ene side fratager en beboer nogle velerhvervede rettigheder, men på den anden side som kompensation giver beboer nogle fordele betalt af alle beboere, f.eks. et forslag om, at ejendommen skal være røgfri, og alle beboere skal betale for, at der er rygeafvænningskursus tilgængelig for de beboere, som er rygere.

Hvor langt rækker “velerhvervede retigheder”? Hvor meget kan en generalforsamling lave om på beboeres hverdag?

Muligheden for en 100 % brugerbetalt løsning er i sig selv et argument mod et forslag, hvor foreningen skal betale for, at alle beboere får mulighed for en eller anden ydelse, som kan leveres særligt billigt i kraft af, at alle er tvunget til at betale for at få denne mulighed. En forening, der har til formål blot at eje en ejendom, har kun til formål at give beboerne mulighed for billigt internet, hvis det er frivilligt, om man vil have internet eller ej. På samme vis med billig mulighed for at få pudset vinduer, eller billig mulighed for at få strøget skjorter, eller billig mulighed for at få gjort rent i lejlighederne eller billig mulighed for et eller andet helt tredje, som grundlæggende intet har med nødvendig drift af ejendommen at gøre.

Det forhold, at man kollektivt kan købe noget billigere, er ingen overraskelse, men det betyder ikke, at det falder ind under foreningens formål. 

Man skal passe på ikke at indføre flertalsdikatur af bagvejen; altså bare fordi et flertal synes, at et mindretal skal være med til at betale for noget, så er det ikke nødvendigvis i orden.

Finansiering i en andelsboligforening

Min anbefaling til en andelsboligforening er og har altid været at satse på 30-årige, fastforrentede lån med afdrag.

Foreningers eller en andelshaveres spekulationer i mere optimal alternativ belåning har jeg fuld forståelse for, men grundlæggende er det spekulation, og det er ikke muligt sagligt at argumentere for, at den ene løsning skulle være bedre end den anden.

Den sikreste løsning er ofte den dyreste. Mange foreninger har, da flexlån blev opfundet, i den ene eller den anden facon besluttet sig væk fra den sikreste finansiering (= fast forrentet og med afdrag). Det har i de fleste foreninger, der valgte denne vej, været en god beslutning, der har sparet beboerne for mange penge.

Min anbefaling står ikke desto mindre stadig ved magt. Det, at en bestyrelse/generalforsamling spekulerer, er problematisk, idet ikke alle andelshavere er klar over konsekvenserne. Bestyrelsens og andelshaveres alternative forslag til finansiering er grundlæggende et problem, fordi alle andelshavere næppe nogen sinde kan forstå konsekvenserne.

Uanset hvordan man skruer lån sammen, så er det spekulation. Tager man det mest sikre lån, dvs. lånet, der er med længst mulig løbetid, fast forrentet og med afdrag, så har man det mest konservative lån, hvor prisen er fastsat globalt med alle de risikovurderinger, som et marked nu engang kan favne. Det er dyrere, fordi det er sikkert. Vil man løbe en risiko, så lånet kan stige i rente, så kan man vælge en variabelt forrentet lån. Man kan også vælge et andet lån, hvis man ikke bekymrer sig om, at lånet skal afdrages.

I en andelsboligforening er der typisk andelshavere, som har kortsigtet interesse. De har måske fået viden om, at deres prognose for restlevetid er få år eller måneder. Det kan også være, at de ved, de får barn og skal flytte om kort tid. Denne gruppe andelshavere har ikke nødvendigvis den samme præference for lån som andelshavere med anden interesse.

Andre andelshavere har en mellemlang interesse. De har besluttet sig til, de måske skal flytte om 2-6 år til anden bolig.

Andre andelshavere har en langsigtet interesse. De har besluttet sig til at blive boende indtil den sidste dag.

Der er også i mange foreninger, andelshavere som er uafklaret med hensyn til, om de med 100 % sikkerhed er andelshavere i foreningen om kort tid.

Det er en demokratisk udfordring, at en elite af andelshavere, som er valgt til bestyrelsen, skal bestemme foreningens finansiering, idet de enkelte bestyrelsesmedlemmer ofte vil have vanskeligt ved at favne alle andelshaveres interesser. Det bør være et alternativ til ethvert forslag til finansiering at andelshaverne vælger det dyreste men også mest sikre lån at finansiere med.

En spekulation kan ikke favne alle, og det er ømtåleligt at lægge det op til en generalforsamling, om man skal vælge A, B eller C.

Man kune også anføre, at det er usolidarisk, at flertallet skal bestemme over de andelshavere, som har en anden finansieringsinteresse end flertallet.

Min anbefaling er som skrevet, at foreningen IKKE spekulerer, men vælger det “kedelige” lån, som giver samme boligafgift (bortset fra forhøjelse i administrationsbidrag).

Bestyrelsens eller individuelle andelshaveres præferencer for andre lån ER spekulation.

HVIS man som andelshaver vil foretrække spekulation frem for det sikre, bliver der tale om en afstemning, hvor man skal lægge sine stemmer i den kurv, som man mener personligt gavner ens interesser bedst.

Skimmel / mug!!

Skimmel er mug, der har fået lov til at udvikle sig. Skimmel og mug opstår, hvor der er vækstbetingelser. Skimmel og mug opstår aldrig på en flade, som er tør eller dagligt rengøres. Du kan således bekæmpe mug og skimmel ved at gøre rent hver dag. Ingen gør rent overalt i deres bolig hver dag, men mindre kan også gøre det.

På fugtige flader, hvor der ikke bliver gjort rent jævnligt, kan de naturlig skimmelsporer i luften sætte sig og lave en koloni. Så har du et skimmelangreb.

Gør du rent dagligt på alle fugtige steder i din bolig, får du ikke skimmelproblemer. Rengøring i badeværelse er oplagt, men også andre steder i boligen kan være med en fugtprocent, som betyder, at du skal rengøre der hver dag. Evt. bare med en klud med rodalon- eller klorin-opløsning.

“Standard” er at skimmel er ekstremt farligt, og det koster millioner. Mange firmaer lever godt af den nye standard. Læger og andre eksperter bakker op om, at for meget skimmel er noget møg i boliger.

Skimmel findes alle steder, og ingen bolig er uden skimmel. 

Går du en tur i skoven og tager en dyb indånding, og synes du at skoven lugter frisk og lækker, så er det typisk skimmel, du kan lugte.

Skimmel er kommet på listen over noget, der skal undgås i boliger, fordi nogle mennesker er skimmelallergikere. Skimmel og fugt hænger sammen, og fugt kan vi alle forholde os til gerne må være i en skov, men ikke er på listen over det, der skal være i en bolig.

Fugt kan opstå, hvor kulde og varme mødes, f.eks. i en varm stue med en kold væg. Væggen bliver fugtig og den almindelige skimmel i luften sætter sig på den fugtige væg og i løbet af kort tid er der et angreb af skimmel.

Skimmel forebygges på samme måde som fugt i boligen. Varme og/eller luft får fugt til at fordampe=forsvinde. Uden fugt kommer der ikke skimmel. Så sørg for at fugt ude fra ikke kan komme ind, og sørg for at fugt indefra kan komme ud. Luft ud med gennemtræk så mange gange i løbet af dagen, at du holder luftfugtigheden i boligen ned. Køb en luftfugtighedsmåler. Husk at jo mere fugt, du via gennemtræk får ud af din bolig, jo sundere klima får du i boligen, og at det er meget billigere at opvarme boligen, hvis luften er tør end hvis den er fyldt med svedpartikler og anden fims, som det koster megen energi fra din radiator at opvarme.

Jo koldere det er uden for, jo hurtigere og mest effektivt fjerner du fugtholdig luft (fims) fra din bolig. Er der minus 15 grader uden for, er der næsten ingen fugt i luften, og hvis du laver gennemtræk i kort tid, har du fået al fimsen ud af din bolig, og da varmen sidder i vægge, møbler m.m., er din bolig hurtig opvarmet igen, og du har et sundt indeklima.

Om sommeren kan du holde vinduerne åbne, men dit indeklima bliver så ikke bedre end klimaet udenfor. Og om sommeren er klimaet uden for fugtigt. Luften indeholder rigtig meget fugt. Det må du leve med, medmindre du har et klimanlæg, som kan fjerne den overflødige fugt fra din bolig. Selv om sommeren og med eller uden klimaanlæg kan i det mindste ventilation være en god idé for at hindre skimmel.

Gennemtræk, ventilation og opvarmning af en bolig nytter ikke meget, hvis man f.eks. stiller reoler, sofaer og andet klos op af en kold væg, der har behov for at få tilført varme og luft. Gør man det, er man selv skyld i, at der kommer skimmel.

1 års gennemgang af altaner og haveudgange – tidsplan

Der er kommet spørgsmål til detaljer, så prøver at dække dem her.
Gennemgangen er på onsdag d. 1. September i tidsrummet 8.00 til 11.00
Ved gennemgangen vil Per fra bestyrelse deltage sammen med Balco.
Hvis i har meldt fejl eller mangler, bedes i være hjemme så Balco kan få adgang til lejlighed og altan/haveudgang.
Kan i ikke være hjemme, så bedes i aflevere nøgle til Per HA8, 1. Tv.
Skulle i have spørgsmå så er i velkommen til at melde tilbage.
Mvh,
Ib
 

Fra: formand@abhattensensalle.dk <formand@abhattensensalle.dk&gt;
Sendt: søndag, august 29, 2021 8:33 PM
Til: egemar.clausen@gmail.com
Emne: e454: 1 års gennemgang af altaner og haveudgange – tidsplan

 

Balco har meldt tilbage at de kommer kl. 8.00 og går i gang med gennemgangen. Forventet afslutning er senest kl. 11.00

 

Håber at alle har meldt tilbage med det der måtte være, ellers er vi i sidste øjeblik for at få noget med.

 

Mvh,

Ib

_______________________________

 

Så er det tid for 1 års gennemgang af fejl og mangler på vores altaner og haveudgange.

 

Nedenfor har jeg indsat brevet fra Balco/Kontech, ligesom det kan hentes i Word format på dette link:  https://1drv.ms/w/s!Ap6CepvSv2PTj81ikI1u2b1F4sH3-w?e=l6bSUn

 

I kan vælge at svare tilbage på følgende måder:

 • Hent dokumentet og anmeld hvad i har af kommentarer til jeres altan/haveudgang som skrevet i dokumentet og mail det til formand@abhattensensalle.dk
 • Udfyld og udskriv Word dokumentet og læg det i postkassen hos Ib Enø, HA 8 st. tv.

 

Som skrevet, så vil vi gerne have tilbagemelding hvis i ingen problemer har, så vi er sikre på at alle er orienteret og har forholdt sig til om der er fejl og mangler.

 

På bestyrelsens vegne,

Ib

 

 

Kære altanejere 

 

Det er nu cirka et år siden, at I fik jeres altaner og i den forbindelse skal vi have gennemført en obligatorisk 1-års gennemgang onsdag d. 1. september 2021.

Vi håber derfor, at I vil være behjælpelige med at udfylde og returnere denne seddel i brevsprækken ved

_________________________

 

Hvis I har kommentarer til de synlige arbejder, der er udført af Balco Kontech bedes I påføre det nedenfor.

Anvend gerne efterfølgende nummerangivelse i tillæg til dine kommentarer.

Er altanen udført med trægulv minder vi om, at naturlige fejl kan forekomme i mindre omfang blandt andet farvenuancer, knaster og revner.
Hvis I har bemærkninger, skal vi have adgang til jeres altan/lejlighed

 

Selvom I ingen kommentarer har, bedes I stadig afkrydse og returnere denne seddel.

          Jeg er meget tilfreds og har ingen bemærkninger

          Jeg har følgende bemærkninger – skriv gerne med blokbogstaver.

 

1.	Altanen som helhed	5.	Ny dør til altan 2.	Altanens gulv	6.	Indvendig finish omkring ny dør 3.	Altanens håndliste	7.	Udvendig finish omkring det nye dørhul. 4.	Altanens rækværk	8.	Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det er vigtigt at du husker at angive din adresse og returnerer denne seddel senest den 25. August 2021 som skrevet i info.

 

Adresse: Navn: Tlf/mobil:

 

 

 


Mange tak for hjælpen.