DOMIBUS > Articles by: Claus Clausen

Forfatter: Claus Clausen

Gunløgsgade 27, 1. th. – j.nr. 490-173-2 – åbent hus den 3. september 2023 kl. 13.00

Opdatering 2023-09-11:

Bydende til lejligheden har været

490-1008-1
490-1009-81
490-1010-18
490-1010-51
490-1010-76
490-1011-81
490-1012-21
490-1013-13
490-1013-13
490-1014-24 – FORTRUDT PR: MAIL
490-1014-25
490-1014-53
490-1014-69
490-1014-87
490-1014-92

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Foreløbige vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

Overdragelsen er først pr. 1. januar 2024. Der afholdes generalforsamling primo oktober, og der vil snart foreligge udkast til regnskab og dermed evt. ny andelskrone. Det er derfor muligt, at sælger beslutter sig til, at de først vil underskrive efter generalforsamlingen primo oktober, hvis udkast til regnskab med bestyrelsens anbefaling af ny andelskrone viser, at der er chance for en større overdragelsessum ved at vente.

Hvis man melder interesse, er der naturligvis ingen konsekvenser ved at melde fra, hvis prisen stiger.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

DOMIBUS MENER: Ytringsfrihedens Slagside og Geopolitiske Spil

Ytringsfriheden er en grundlæggende menneskeret og en hjørnesten i ethvert demokratisk samfund. Det er en rettighed, der beskytter vores mulighed for at udtrykke vores meninger, tanker og kritik uden frygt for repressalier. Men i en globaliseret verden, hvor geopolitiske spil i stigende grad spiller ind, kan denne værdifulde rettighed også blive et middel til manipulation og splittelse.

Seneste begivenheder i Sverige og Danmark, hvor koraner er blevet brændt i ytringsfrihedens navn, har fremkaldt skarpe reaktioner internationalt, især fra muslimske lande. Kritikken er værd at tage alvorligt, ikke mindst fordi det rejser spørgsmålet om, hvorvidt ytringsfriheden er blevet brugt til at skade disse landes internationale relationer og potentielle sikkerhedssamarbejder.

Sverige og Finland har for nylig søgt om optagelse i NATO, efter Rusland har invaderet Ukraine uden provokation. Finland er blevet godkendt af alle NATO-lande, mens Sverige møder udfordringer på grund af Tyrkiets modstand. Tyrkiet argumenterer for, at Sverige ikke kan håndtere de trusler, som Tyrkiet står overfor.

Nogle mener, at de offentlige koranafbrændinger i Sverige er et bevidst forsøg fra Rusland på at skabe antipati mod Sverige i muslimske lande og derved underminere deres mulige NATO-medlemskab. Danmark er blevet trukket ind i denne situation, da det også har oplevet lignende episoder, og mistanken er, at Rusland også her kan stå bag.

Dette er en farlig udvikling. Det er afgørende, at vi er opmærksomme på, hvordan vores rettigheder kan blive manipuleret i større geopolitiske spil. Vi skal ikke blot være på vagt over for manipulationer, men også sikre, at vores principper og værdier ikke bliver brugt som våben mod os selv og vores allierede.

Debatten om ytringsfrihedens grænser er vigtig. Vi skal sikre, at ytringsfriheden ikke misbruges til at skade vores internationale relationer eller vores samfunds sammenhæng. Vi skal også huske, at ytringsfrihed ikke bare er retten til at sige, hvad vi vil, men også om at tage ansvar for vores ord og handlinger.

For oppositionen er det afgørende at huske, at ytringsfriheden ikke er en carte blanche til skadefuld opførsel. Det er vigtigt at forstå, at insisteren på ubegrænset ytringsfrihed, især i lyset af de aktuelle geopolitiske spændinger, kan risikere at give ammunition til eksterne kræfter, der ønsker at underminere vores sikkerhed og stabilitet.

Ytringsfrihed er et skjold, der beskytter os mod undertrykkelse. Lad os være sikre på, at vi ikke tillader det at blive brugt som et våben mod os selv. Det er vores ansvar at sikre, at vores værdier og principper, såsom ytringsfriheden, fortsætter med at styrke vores samfund og beskytte vores borgeres rettigheder, snarere end at blive brugt til at underminere os.

Leifsgade 8, 4. th. – 78 kvm – j.nr. 490-313-2 – åbent hus den 23. juli 2023, kl. 13-14.

Opdatering 2023-07-28 – 15:43:

De interesserede var:

Intern: 2021-05-25
490-1009-77
Intern: 2020-01-17
490-1013-59
490-1008-40
490-1014-29
490-1002-67
Intern: 2022-08-15
490-1010-76
490-1008-20
490-1014-15
490-1011-81
490-1006-70
490-1009-58
490-1014-69
490-1010-18
Intern: 2019-10-09
Intern: 088
Intern: 2019-06-01 – 13
490-1008-87
Intern: 153

 

Fortrinsberettiget til at købe er således Intern: 088, som imidlertid har meldt fra, da overset krav om salg af nuværende bolig til en fra ventelisterne.

 

Næste fortrinsberettigede er Intern: 153, som nu vil blive kontaktet..

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

Da foreningen blev stiftet, blev lejligheden prissat til fordelingstal 84. Lejligheden er som oplyst i overskriften i BBR kun registreret til 78 kvm. Det fremgår ikke af stiftelsesgrundlaget, om det var bevidst, at der skulle være forskel.

Det bemærkes ydermere, at nuværende andelshavere købte lejligheden for nogle måneder siden men de har aldrig boet i lejligheden, der derfor står som da de nuværende ejere købte lejligheden. Derfor genanvendes tidligere vurderingsrapporter. Nuværende andelshavere har fortrudt deres køb, fordi lejligheden trænger til en del vedligeholdelse, hvilket køber skal være opmærksom på.

De andelshavere eller eksterne som i  starten af april 2023 meddelte, at de var interesseret i at købe lejligheden, behøver ikke at besigtige på ny men bedes melde interesse via blanket.

 

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

 

A/B Saga G – lejligheder til salg – GEBYR FOR EKSTERNE PÅ VENTELISTE

Til alle på den interne venteliste: Kode til hjemmesiden med lejligheder til salg skifter i løbet af sommeren. Du vil modtage en mail herom. Du betaler gebyr hver måned for at være på ventelisten. Hvis du ikke betaler et beløb hver måned til ventelisten, så er du måske slet ikke på ventelisten. Skriv i så fald til venteliste@sagag.info

 

Til alle på den eksterne venteliste: Opkrævning af gebyr er sendt ud pr. mail den 30. juni 2023. Hvis du ikke har modtaget en opkrævning, og hvis du mener, at du sidste sommer betalte gebyret for at stå på listen, skal du skrive til venteliste@sagag.info.

Vi har modtaget en håndfuld auto-reply om at modtager af mail er fratrådt. Det vil sige, at man har været tilmeldt med sin arbejds-mail. Man bør være tilmeldt med sin private mail!!

Kode til netsiden https://domibus.dk/koebsalg-saga/ vil inden 1. september 2023 blive ændret fra 490A til et nyt kodeord, der vil blive meddelt til alle andelshavere og til alle eksterne, der har betalt gebyret for 2023-2024.

Jeg ønsker alle en god sommer.

 

Mvh Claus Clausen

Egilsgade 26, 2.th. – j.nr. 490-28 – åbent hus den 18. juni 2023 kl. 13.00-13.30.

Interesserede:

490-1006-75

490-1007-09

490-1007-83

490-1008-01

490-1008-33

490-1008-77

490-1008-87

490-1009-58

490-1010-18

490-1010-51

490-1011-21

490-1012-19

490-1012-69

490-1013-53

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

 

Er du på ekstern venteliste og venter du på opkrævningen af gebyret for at stå på ventelisten for 2023-2024, så kan det oplyses, at opkrævning sendes ud fredag den 30. juni 2023. Har du ikke modtaget opkrævningen en uge efter den 30. juni 2023, må du gerne skrive til mig.

Egilsgade 30, 4.th. – j.nr. 490-55 – åbent hus den 18. juni 2023 kl. 13.45-14.00.

Interesserede:

490-1007-09

490-1007-83

490-1008-01

490-1008-33

490-1008-87

490-1009-58

490-1010-18

490-1011-21

490-1012-19

490-1012-69

490-1013-53

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

 

Er du på ekstern venteliste og venter du på opkrævningen af gebyret for at stå på ventelisten for 2023-2024, så kan det oplyses, at opkrævning sendes ud fredag den 30. juni 2023. Har du ikke modtaget opkrævningen en uge efter den 30. juni 2023, må du gerne skrive til mig.

Tvangsauktion over andelsboliger

Der mangler review på nedenstående artikel:

Forud for en tvangsauktion over en andelsbolig er der ofte sket følgende:

Administrator har konstateret manglende rettidig betaling

Administrator har sendt rykker 1 (14 dages restance)

Administrator har sendt rykker 2 med besked om at manglende betaling inden yderligere 14 dage medfører eksklusion m.m. ( 45 dages restance)

Eksklusion og ophævelse af brugsret (60 dages restance)

Begæring til fogedret om udlæg i lejligheden (75 dages restance)

Udlæg foretages (135 dages restance)

Auktionsbegæring indleveres (150 dages restance)

Forberedende fogedretsmøde afholdes (170 dages restance)

Afværgefrist meddeles af fogedretten (200 dages restance)

Underhåndssalg via foreningen (260 dages restance)

Tvangsauktions opstilling udarbejdes, annoncering gennemføres  og auktionssag berammes (300 dages restance)

 

Væggelus – har du dem, og hvad skal du selv gøre?

Har du væggelus?

Væggelus er heldigvis relativt usædvanlige herhjemme – men ekstremt ubehagelige – skadedyr, som primært holder til i og omkring sovepladser.

Væggelus trives ved stuetemperaturer, er 6-9 mm lange, de er flade, brede og brune, men kan være lysere, hvis det er længe siden, de har spist.

Væggelus spreder ikke sygdomme, men de kan medføre en masse ubehag, både fysisk og mentalt, hvis de bringes ind i hjemmet.

Væggelusene lever af blod og kommer ud om natten, mens de gemmer sig i revner og kroge om dagen.

Hvis du bliver generet af røde væggelus bid, udslæt og kløe efter en nattesøvn, bør du undersøge dette yderligere.

Sådan finder du ud af, om du har væggelus

Væggelus forholder sig i ro på mørke steder det meste af døgnet, fx i sprækker mellem madrassen og væggen eller i folderne på sengetøjet.

Væggelus bevæger sig kun ud for at spise, og det sker primært om natten. Det er derfor, væggelus kan være så svære at finde og fjerne.

Men hvis du ved, hvad du leder efter, og hvor du skal lede, er det ikke svært at finde spor efter væggelusene. De mest sædvanlige tegn på væggelus er:

  • Spor af væggelusenes afføring, der ligner små sorte mugne pletter.
  • Spor fra spisningen i form af små blodpletter.

Har du væggelus, skal ejendommen sprøjtes mod dem, hvilket udlejer betaler for. Du skal selv sørge for at fjerne væggelusene fra tøj med mere:

Det skal du gøre før bekæmpelsen af væggelus.

Inden bekæmpelsen skal du rydde grundigt op og støvsuge, således at bekæmperen kan komme til. Du kan også rykke lidt rundt på møbler og inventar for at gøre det nemmere at komme til. Lad være med at flytte ting til andre rum, og dermed få spredt væggelusene. Brug støvsugeren flittigt, men husk at
støvsugerposen skal i en tæt lukket plasticpose og smides ud umiddelbart efter brug.


I svære tilfælde kan det være nødvendigt at fryse eller varmebehandle madrasser og andre møbler.

Skal noget smides ud så sørg for at pakke det i tæt plastik inden de bliver båret ud, så væggelusene
ikke bliver spredt.

Hvad er sælgers loyale oplysningspligt?

Når du ønsker at sælge sin andelslejlighed til en køber, skal du oplyse køberen om alle ikke bagatelagtige forhold, som du kender eller burde kende, og som du må regne med, at en køber vil lægge vægt på. Dette kaldes sælgers loyale oplysningspligt.

Er du i tvivl om, hvorvidt noget er bagatelagtigt eller vigtigt for køber at få at vide, kan du spørge dig selv, om du ville føle dig dårlig oplyst af sælger, hvis det var dig, der var køber og opdagede forholdene efter overtagelsesdagen. Er du stadig i tvivl, så skal du hellere oplyse for meget end for lidt.

Den loyale oplysningspligt indebærer også, at du som sælger fx skal besvare spørgsmål og sandfærdigt.

Såfremt du som sælger tilsidesætter din loyale oplysningspligt, kan du blive erstatningsansvarlig overfor køber.

Det er et krav, at sælger komme med sine oplysninger overfor køber inden overdragelsesaftalens underskrift.

Den loyale oplysningspligt omfatter ikke forhold, der allerede er beskrevet i vurderingsrapport, el- eller vvs-syn. Ligeledes skal man heller ikke oplyse om forhold, som er synlige, f.eks. at der mangler døre mellem to stuer, eller at sælger har tegnet “kunst” på væggene.


En sælger har i anledning af ovenstående spurgt, om jeg kunne komme med et par eksempler, og jeg har svaret:

Det kan f.eks. være 

  • et vindue, der er vanskeligt at åbne / lukke, 
  • en radiator, der kun virker, når radiator i køkken også er tændt
  • et toilet, der trænger til udskiftning, da der lidt for ofte er udfordringer med udskylning
  • manglende mulighed for både at have ovn og opvaskemaskine tændt samtidig

Altså “forhold” som man kun vanskeligt kan opdage i forbindelse med besigtigelse, og som man ville karakterisere som en mangel hvis lejligheden var i en nyopført ejendom.

Det er formentlig forhold, som en andelsboligkøber næppe kan påberåbe sig som mangler. Men hvis man som sælger har “glemt” at være loyal og oplyse, kan det betyde, at en dommer af den grund vil dømme til fordel for køber.

Der er andre forhold, hvor jeg selv er i tvivl om, hvorvidt man skal gøre opmærksom på det eller ej. Et eksempel kunne være røg fra underbo. Her må det være omfanget, der er afgørende. Det er sædvanligt, at man i en etageejendom kan høre hinanden og lugte hinandens mad, røg m.m. Hvor generne er betydelige og måske oven i købet er årsag til at man flytter, så er det efter min opfattelse ikke i orden, at man bare sender “aben” videre til en ny køber. Det er forhold, som man som køber formentlig skal acceptere ikke medfører fradrag, hvis man har fået dem oplyst. Har man ikke fået dem oplyst af sælger, kan det efter omstændighederne være en hævebegrundende mangel, som kan udløse erstatningsansvar.”

Egilsgade 24, 3. th.– j.nr. 490-19-6 – åbent hus den 19. juni kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med vurderingsrapport, el- og vvs-attest.

Gunløgsgade 41, 2. tv.–- 60 kvm – j.nr. 490-252 – åbent hus den 29. maj 2022 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning. 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.
 
 

Hvordan kommer jeg på foreningens ventelister?

Hvis du er andelshaver, kan du komme på foreningens interne venteliste. Send en e-mail til 490@domibus.dk. Oplys hvor du bor, og at du gerne vil på listen. Gebyr vil blive opkrævet månedsvis.

Hvis du ikke er andelshaver, kan du komme på foreningens eksterne venteliste. Det koster kr. 250 at komme på listen. Du vil hvert år i juli eller august på ny blive opkrævet gebyr, p.t. kr. 250 for perioden 1. juli til 30. juni, så hvis du vil undgå at komme til at betale 250 kr. to gange i løbet af kort tid, skal du først indbetale efter 1. juli.

Når man har indbetalt, har man fortrinsret til lejligheder forud for andre, der ikke er på foreningens venteliste. Det gælder dog tidligst lejligheder, der udbydes 14 dage efter indbetaling. Man kan således ikke “købe” sig til en bedre placering på en lejlighed, der allerede er annonceret til salg.

Indbetaling skal ske til registrerings- og kontonummer 8117 0003917635 og skriv: Venteliste og et tal større end 300 og mindre en 1000.  Send herefter en e-mail til venteliste@sagag.info. Oplys det tal, du har skrevet ved overførslen samt dit navn og telefonnummer. Du vil i løbet af ca. 14 dage modtage en e-mail med kvittering for betaling samt dit ventelistenummer, som du skal oplyse, hvis du vil byde på en lejlighed.

Placering på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages.

Det er et krav, at man SKAL flytte ind i lejligheden OG benytte denne til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Det betyder for det første, at man ikke kan købe lejligheden og overlade lejligheden til en anden uden selv at bo i lejligheden. Og det betyder for det andet, at en anden ikke kan købe lejligheden sammen med dig, medmindre den pågældende er en del af din husstand og har været det det seneste år. Omgåelse af reglerne vil være, hvis du f.eks. køber lejligheden sammen med dit barn, som du har boet sammen med, uden at det er din hensigt at flytte ind i lejligheden og benytte denne som helårsbeboelse for dig selv og din husstand. Omgåelse vil kunne medføre eksklusion af foreningen og/eller dobbelt boligafgift, hvis brugsretten til lejligheden er blevet overladt til en person uden godkendelse af bestyrelsen.

Fastholdte vurderinger “skal” fortsat vælges.

Er man så heldig at bo i en andelsboligforening, der har en gyldig såkaldt fastholdt vurdering fra 2020, er anbefaling fra DOMIBUS, at man ikke lader sig friste af at anvende en nyere valuarvurdering.

Vurderinger fra før krigen i Ukraine viser fortsatte store stigninger. Hvis man her og nu er interesseret i at sælge sin andel, vil man derfor naturligvis være interesseret i, at den maksimalt lovlige værdi sættes op. Står man ikke for at sælge i år men måske først om nogle år, bør man derimod vælge den fatsholdte vurdering.

Krigen i Ukraine har betydet, at renten og inflationen er steget, og at der er en historisk stor usikkerhed med hensyn til, hvor renten og inflationen vil være når krigen, om nogle år er afsluttet.

Når renten og inflationen stiger, stiger afkastkravet for en investor. Afkastkravet har en dramatisk betydning for værdien af foreningens ejendom.

I “ordentlige” valuarvurderinger kan man læse, hvor meget det betyder, hvis afkastkravet stiger, og hvis man f.eks. ser på, hvad det vil betyde for andelenes lovlige værdi, hvis afkastkravet stiger med 2 %, vil andelenes værdi falde dramatisk i forhold til valuarvurderinger indhentet de seneste mange år.

Læs også artikel fra Berlingske Tidende.

2022-salg: Egilsgade 26, 3. tv. – 60 kvm – j.nr. 490-31 – åbent hus den 13. marts 2022, kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning. 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.
 
 

DOMIBUS – velkommen

Tak for din tilmelding til at modtage e-mails fra DOMIBUS, når der er nyheder.

Med venlig hilsen
DOMIBUS, adv. Claus Clausen

Tilmeldt til DOMIBUS e-mails ved en fejl? Klik her for at afmelde.

DOMIBUS – Venligst bekræft din tilmelding.

Vi har modtaget en tilmelding fra din e-mail-adresse. Venligst bekræft ved at klikke her.

Du skal herefter gerne modtage kvittering: “Du er tilmeldt”

Hvis du har problemer, kan du kopiere følgende link til din browser :
https://domibus.dk/?es=optin&hash=eyJtZXNzYWdlX2lkIjowLCJjYW1wYWlnbl9pZCI6MCwiY29udGFjdF9pZCI6IjI3MDEiLCJlbWFpbCI6ImVnZW1hcmNsYXVzZW5AZ21haWwuY29tIiwiZ3VpZCI6InVhZW9reS1hcXJmamMtaXd6aGNyLXdrZXZvcy1meG5icmsiLCJsaXN0X2lkcyI6WyIyMSJdLCJhY3Rpb24iOiJzdWJzY3JpYmUifQ

DOMIBUS
v/ Claus Clausen

Egilsgade 30, st. th. j.nr. 490-47 åbent hus den 23. januar kl. 13-14

Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET. Frist for at melde interesse udløber 5 hverdage efter åbent hus og på samme klokkeslæt som åbent hus sluttede.
Frist for at afgive tilbud er udløbet. Bydende var (der er ekstraordinært oplyst opskrivningsdatoer for “vinder” og nogle yderligere for at illustrere hvem der byder):
490-1002-70 Opskrevet 22-10-2015
490-1006-15 Opskrevet 23-10-2017
490-1006-22
490-1006-39
490-1006-82
490-1006-85
490-1007-11
490-1008-18
490-1008-87
490-1008-87
490-1009-13
490-1010-54
490-1011-49
490-1012-73 Opskrevet 12-11-2021
Ej nummer endnu Opskrevet 21-1-2022

Gunløgsgade 29, 4. th. – åbent hus 17. oktober 2021 kl. 13-14

Følgende har budt på lejligheden:
Intern 11-03-2021
490-1001-01
490-1008-87
490-1006-85
490-1009-28
490-1006-15
490-1005-42
490-1003-56
490-1010-54
490-1007-22
490-1006-32
490-1006-22
490-1012-16
490-1008-18
490-1009-66
490-1011-49
490-1008-80
490-1005-89
490-1005-33
490-1009-81
490-1004-83
490-1011-82
Lejligheden forsøges først solgt til den interne og herefter til pågældende fra den eksterne venteliste med laveste nummer.

Internet til en andelsboligforening

Hvornår kan en forening, der har som formål at “eje en ejendom”, mulighed for at tvinge et mindretal til at betale for noget, som et flertal kan se en fordel i.

Hvor formålet er begrænset som ovenstående – altså at “eje en ejendom”, vil der være udfordringer, når et flertal ønsker, at et mindretal skal betale for en ydelse, som ikke er nødvendig at “eje ejendommen”.

Hvis et flertal f.eks. beslutter et forslag om, at XX skal have 100 kr. hver måned fra alle beboere for at give psykolog-bistand til beboere med 50 % rabat, er der næppe mange, der vil være i tvivl om, at beslutningen er ugyldig, uanset om den er vedtaget med kvalificeret flertal.

Mere kompliceret bliver det, hvis beslutningen på den ene side fratager en beboer nogle velerhvervede rettigheder, men på den anden side som kompensation giver beboer nogle fordele betalt af alle beboere, f.eks. et forslag om, at ejendommen skal være røgfri, og alle beboere skal betale for, at der er rygeafvænningskursus tilgængelig for de beboere, som er rygere.

Hvor langt rækker “velerhvervede retigheder”? Hvor meget kan en generalforsamling lave om på beboeres hverdag?

Muligheden for en 100 % brugerbetalt løsning er i sig selv et argument mod et forslag, hvor foreningen skal betale for, at alle beboere får mulighed for en eller anden ydelse, som kan leveres særligt billigt i kraft af, at alle er tvunget til at betale for at få denne mulighed. En forening, der har til formål blot at eje en ejendom, har kun til formål at give beboerne mulighed for billigt internet, hvis det er frivilligt, om man vil have internet eller ej. På samme vis med billig mulighed for at få pudset vinduer, eller billig mulighed for at få strøget skjorter, eller billig mulighed for at få gjort rent i lejlighederne eller billig mulighed for et eller andet helt tredje, som grundlæggende intet har med nødvendig drift af ejendommen at gøre.

Det forhold, at man kollektivt kan købe noget billigere, er ingen overraskelse, men det betyder ikke, at det falder ind under foreningens formål. 

Man skal passe på ikke at indføre flertalsdikatur af bagvejen; altså bare fordi et flertal synes, at et mindretal skal være med til at betale for noget, så er det ikke nødvendigvis i orden.