Bestyrelsens kommentar til belåning i foreningen.

Kære andelshavere,

 

I har fra Peter Theisen modtaget en mail “Nye realkreditlån til AB Hattensens Alle: Indvirkning på boligafgift, gæld og kassebeholdning” dateret den 2. december 2020. Som aftalt på generalforsamlingen i september, har bestyrelsen over flere gange været i dialog med Peter.

 

Bestyrelsens udgangspunkt har været, at den plan og de lån vi i foreningen i fællesskab vedtog for 6 år siden, stadig giver rigtig god mening. 

 

Vi havde, da vi gik ud af 2015 og ind i 2016, i alt 5 lån og en gæld på 15,5 mio. kr. Vi har siden indfriet de to dyreste af disse lån og vil ved udgangen af 2020 have 3 lån tilbage og en restgæld 12,3 mio. kr.

Dette er lykkedes uden at sætte huslejen op – og uden at skyde store vedligeholdelsesprojekter foran os. Faktisk har vi kunnet sætte huslejen ned – samt opspare penge i banken i denne periode.

Af de tre lån, vi har tilbage, udløber det første (eurolånet) i august 2022. Det andet lån (Flex opr. 1,8 mio. kr.) rentetilpasses i januar 2024, hvor det kan indfries til kurs 100 med de penge,  vi har i banken.

 

Så når vores tredje og sidste lån (vores tag lån) – rentetilpasses i april 2024, har vi ikke andre lån at tage hensyn til og vi kan derfor indfri det, reducere det med de penge vi har i banken (formentlig ca. 1 mio. kr. på det tidspunkt) –  og hjemtage et eller to nye lån med afdrag.

 

På denne måde vil vi fra 2015 til 2024 have fået nyt tag, nye vinduer samt foretaget alle øvrigt besluttede vedligeholdelsesprojekter, samtidig med at vi har sænket huslejen – og afdraget over 5 mio. kr. Det synes vi, faktisk er udmærket.

 

Den præcise opdeling af lån fra april 2024 behøver vi ikke endeligt at beslutte før udgangen af 2023, men skulle vi gøre det nu, ville vi foreslå, ca. 5 mio. kr. obligationslån med fast rente og afdrag og ca. 5 mio. kr. med F3 eller F5 flexlån også med afdrag. Således vil vi have en fornuftig vægtning mellem det sikre og langsigtede – og udnyttelse af det meget billige.

 

I forhold til den mail Peter sendte, så er vi enige med Peter i, at vi ikke deler samme opfattelse af, hvordan vi fremadrettet styrer vores lån. Vi har haft møder med Peter, lyttet og forsøgt at forklare den strategi og de tanker, der ligger bag den nuværende plan.

 

Som andelshaver er man selvfølgelig altid velkommen til at tage kontakt til bestyrelse, også for at udtrykke sin uenighed/utilfredshed.  Vi mener, at vi har gjort vores bedste for at være lydhøre og for at forklare Peter den strategi, der blev lagt for lånene.

 

Peter er selvfølgelig efterfølgende i sin gode ret til at maile til os alle om sine synspunkter, men vi mener ikke, at det er inden for de rammer som bestyrelsen skal arbejde under, når Peter stiller krav til bestyrelsen om en skriftlig redegørelse.

 

Vi synes, at det er ærgerligt, at Peter ikke har tillid til bestyrelsen, og her er Peter i sin gode ret til at stille et mistillidsvotum til bestyrelsen og bede om en ekstraordinær generalforsamling. Det vil betyde, at Peter skal indhente underskrifter fra 6 andelshavere, der ligeledes ønsker en ekstraordinær generalforsamling. Er der flertal for det, stiller vi selvfølgelig op, da det for os er en forudsætning, at andelshaverne har tillid til bestyrelsen.

 

Mvh,

Bestyrelsen