DOMIBUS > 490-2022

Kategori: 490-2022

Salg lejligheder A/B Saga G 2022

Gunløgsgade 33, 1. th. – j.nr. 490-205 – åbent hus den 9. april 2023 kl. 13-14.

Bydende var:

490-1002-21
490-1006-51
490-1007-11
490-1007-83
490-1008-33
490-1008-77
490-1008-87
490-1008-87
490-1009-58
490-1009-96
490-1011-21
490-1011-81
490-1012-19
490-1012-81
490-1013-1
490-1013-12
490-1013-53
490-1013-54
490-1014-15
490-1014-19

490-1013-12 angav at byde som nuværende andelshaver med en lejlighed som tilhører en anden med samme efternavn som bydende. Pågældende har været tilskrevet den 11. januar med anmodning om fremsendelse af berigtigelse, hvilket ikke er sket. Der er ej heller modtaget svar på min henvendelse, og min konklusion er derfor, at det er 490-1002-21, der har førsteret til at købe lejligheden.

 

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse, dvs. pga. påske den 17. april kl. 14.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

P.S.: Da reglen er, at der skal være mindst 4 uger fra besigtigelse til overtagelsesdag og da overtagelsesdag skal være den 1. eller den 15. i en måned, er overtagelsesdag i denne sag tidligst den 15. maj 2023. Hvis køber og sælger er enige om en tidligere overtagelsesdag, kan aftale herom ofte arrangeres.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

Leifsgade 8, 4. th. – 78 kvm – j.nr. 490-313-2 – åbent hus den 2. april 2023, kl. 13-14.

Bydende var:

interne:

Intern: 089 – er alligevel ikke interesseret
Intern: 103
Intern: 143
Intern: 154
Intern: 2019-06-01 – 13
Intern: 2019-06-01 – 13
Intern: 2019-10-09
Intern: 2020-01-17
Intern: 2021-05-25
Intern: 2022-08-15

Der forsøges nu salg til andelshaver med nummer Intern: 103, da nr. 089 har meddelt alligevel ikke at være interesseret

 

eksterne:

490-1008-87
490-1013-343
490-1014-15
490-1010-76
490-1013-59
490-1002-67
490-1006-51
490-1009-58
490-1009-96
490-1012-19
490-1008-20
490-1007-69
490-1013-1

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse. Pga. påskedage er fristen den 12. april kl. 14.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

Da foreningen blev stiftet, blev lejligheden prissat til fordelingstal 84. Lejligheden er som oplyst i overskriften i BBR kun registreret til 78 kvm. Det fremgår ikke af stiftelsesgrundlaget, om det var bevidst, at der skulle være forskel.

 

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

 

Egilsgade 28, st.tv. – j.nr. 490-36 – åbent hus den 26. februar kl. 13.00-14.00.

Resultat:

Intern: 2022-06-30
490-1012-88
490-1011-21
490-1013-54
490-1009-58
490-1008-87
490-1012-81
490-1009-96
490-1002-21
490-1013-53
490-1006-51
490-1007-83
490-1008-77
490-1012-47
490-1007-11
490-1009-58

 

Lejligheden sælges i første række til intern med anciennitetsdato den 30. juni 2022.

Lykkes salg ikke til den interne, sælges til ekstern med laveste nummer, dvs. 490-1002-21, der har været skrevet op siden 22. august 2015.

 

Leifsgade 8, 4. tv. – j.nr. 490-314 – åbent hus den 26. februar kl. 13.00-14.00.

Det endelige resultat blev:

 

Intern: 021
Intern: 072
Intern: 074
Intern: 083
Intern: 088
Intern: 089
Intern: 090
Intern: 097
Intern: 099
Intern: 103
Intern: 110
Intern: 116
Intern: 120
Intern: 143
Intern: 148
Intern: 151
Intern: 153
Intern: 154
Intern: 180
Intern: 184
Intern: 2019-05-31
Intern: 2019-06-01
Intern: 2019-06-01 – 13
Intern: 2019-06-01 – 7
Intern: 2019-06-01 – 9
Intern: 2019-06-02 15:27
Intern: 2019-06-03 15:26
Intern: 2019-10-09
Intern: 2020-01-17
Intern: 2021-03-20
Intern: 2021-03-24
Intern: 2021-05-25
Intern: 2021-12-08 14.26
Intern: 2022-03-29
Intern: 2022-08-15

Eksterne:

490-1012-88
490-1002-67
490-1008-5
490-1008-40
490-1011-87
490-1013-53
490-1009-77
0490-1004-83
490-1012-69
490-1008-77
490-1009-58
490-1005-49
490-1013-4
490-1012-47
490-1002-69
490-1008-57
490-1008-87

 

 

Egilsgade 30, 1. th. – j.nr. 490-49-13 – åbent hus den 15. januar 2023, kl. 13-14

Der er sendt følgende mail i sagen:
Denne mail er ligelydende sendt til alle, der har meddelt, at de gerne vil købe ovenstående lejlighed. Mail er også sendt til sælger.
Der er en enkelt fra den interne venteliste, der har budt på lejligheden, men pågældende har ikke været opmærksom på, at hvis man gør brug af sit ventelistenummer skal man sælge sin egen lejlighed. Pågældende har d.d. meddelt, at de kun bød for at hjælpe en datter til en lejlighed, og at de ikke er interesseret i at sælge deres egen lejlighed. De kan naturligvis altid sælge til deres datter, men de kan ikke i den forbindelse få fortrinsret til en anden lejlighed i h.t. ventelistenummer.
Herefter er der alene følgende fra den eksterne venteliste, der har meldt interesse:
490-1013-77
490-1008-87
490-1013-54
490-1013-53
490-1013-53
490-1008-68
490-1013-21
490-1012-19
490-1012-37
490-1012-52
Laveste nummer er 490-1008-68, og der vil nu blive udarbejdet aftale til hende.
Underskrives aftale ikke rettidigt eller kommer der andre hindringer i vejen, tilbydes lejligheden til 490-1008-87 og så fremdeles.

Vilkår for køb af ovenstående lejlighed fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

Overdragelsesaftale

Nøgleoplysningsskema

El-syn

VVS-syn

Vurderingsrapport

 

Gunløgsgade 33, 2. tv.– 60 kvm – j.nr. 490-208 – åbent hus den 13. oktober 2022 kl. 16.00

Lejlighed sælges i nedenstående rækkefølge. Dem, der ikke får tilbudt lejligheden, kan evt. overveje at købe en anden (dyrere) lejlighed i en anden ejendom, jeg administrerer, og hvor økonomien og driften er på højde med A/B Saga G´s. Se denne annonce

Koden er 55domibus

Følgende har meldt interesse til Gunløgsgade 33, 2. tv.:

490-1000-29
490-1005-27
490-1008-18
490-1008-36
490-1008-68
490-1008-85
490-1008-85
490-1008-87
490-1008-87
490-1008-87
490-1011-35
490-1012-19
490-1012-37
490-1012-47
490-1013-01
490-1013-1
490-1013-49
490-1013-77

 

Gunløgsgade 41, 2. tv.– 60 kvm – j.nr. 490-252 – åbent hus den 29. maj 2022 kl. 13-14

Bydende:
000 Intern: 2021-01-20
000 Intern: 2021-12-08 14.26
490-1000-29
490-1000-29
490-1003-63
490-1005-27
490-1007-57
490-1008-18
490-1008-36
490-1008-68
490-1008-80
490-1008-85
490-1008-87
490-1008-91
490-1009-13
490-1009-39
490-1009-40
490-1012-16
490-1012-47
490-1012-47
490-1013-01
——
Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning.
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET.
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.

Egilsgade 22, 3. th. – 93 kvm – j.nr. 490-8 – åbent hus den 3. april 2022, kl. 13-14

Der var 3 nuværende andelshavere fra den interne venteliste, der bød på lejligheden. Lejligheden vil først blive tilbudt til disse tre og i rækkefølge, således at den der har været længst på ventelisten får tilbudt lejligheden først.
Der var følgende eksterne der bød på lejligheden:
490-1004-83
490-1005-49
490-1003-70
490-1013-01
490-1013-04
490-1005-27
490-1012-11
490-1003-70 fra den eksterne venteliste med laveste nummer af de interesserede blev opskrevet 1. juli 2016
490-1012-11 fra den eksterne venteliste med højeste nummer af de interesserede blev opskrevet 2. juli 2021.