Forhøjelse af de skattefrie godtgørelser til bestyrelsen

Satsen for skattefri godtgørelse til telefon/internet er pr. 1.1.2022 forhøjet til 2.450, mens godtgørelse for kontohold er steget til kr. 1.500.