Egilsgade 24, st. tv. – j.nr. 490-14-3 – åbent hus den 21. juli 2024 kl 13-14

Frist for at melde interesse for at købe ovenstående lejlighed er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse efter besigtigelsen ved at udfylde denne blanket

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN

P.S: Vær opmærksom på, at du kan modtage mails med besked om ledige lejligheder, selv om du er slettet fra ventelisten pga. manglende betaling af gebyr. Der kan KUN betales på den måde, der fremgår af opkrævning. Gebyr kan ikke betales via en kontooverførsel.