Hvis uheldet er ude:
Vi er forsikret efter de regler, der gælder for advokater, hvilket formentlig også giver en væsentlig bedre tryghed, end dækningen hos mange af de øvrige administratorer, der ikke er medlem af FAE eller Danske Advokater.
Vi har ikke haft brug for vores forsikring i mere end 5 år. Det er så unikt blandt ejendomsadministratorer, at vi har en af markedets billigste præmier. Hvis du søger en ny administrator så anmod sammen med tilbuddet om at få oplyst antallet af anmeldte sager til ejendomsadministrationens ansvarsforsikring. Hvis der er udbetalt erstatning i mange sager, så skulle du måske se dig om efter en administrator, der ikke har behov for at benytte sin forsikring så meget.