Frederiksvej 68, 4.th. – jnr. 53-29-8 – Åbent hus den 28. juli 2024 kl. 13-15

Hvis du er interesseret i at købe lejligheden, skal du udfylde denne blanket inden 5 hverdage efter besigtigelse.

Vilkår for køb fremgår af overdragelsesaftale m.m., som der er link til nedenfor.

Overdragelsesaftale

Vurderingsrapport

Oplysningsskema

El– og vvsattest

Faktura EL

P.S: Vær opmærksom på, at du kan modtage mails med besked om ledige lejligheder, selv om du er slettet fra ventelisten pga. manglende betaling af gebyr.