Frederiksvej 68, 4.tv. – 53-28-7 åbent hus den 28. januar 2024 kl. 13-14

Opdatering 2024-02-02:

Der har meldt sig to nuværende andelshavere med anmodning om sammenlægning. De har nr. 2054 henholdsvis 2173. Fortrinsret til lejligheden har herefter nr. 2054.

Der har ydermere meldt sig 3 fra ekstern venteliste med nedenstående numre:

2498
2443
2489

Hvis du er interesseret i at købe lejligheden, skal du udfylde denne blanket.

Vilkår for køb fremgår af overdragelsesaftale m.m., som der er link til nedenfor.

Overdragelsesaftale

Vurderingsrapport

Oplysningsskema

El- og vvsattest