Gunløgsgade 27, 1. th. – j.nr. 490-173-2 – åbent hus den 3. september 2023 kl. 13.00

Opdatering 2023-09-11:

Bydende til lejligheden har været

490-1008-1
490-1009-81
490-1010-18
490-1010-51
490-1010-76
490-1011-81
490-1012-21
490-1013-13
490-1013-13
490-1014-24 – FORTRUDT PR: MAIL
490-1014-25
490-1014-53
490-1014-69
490-1014-87
490-1014-92

 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Foreløbige vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

Overdragelsen er først pr. 1. januar 2024. Der afholdes generalforsamling primo oktober, og der vil snart foreligge udkast til regnskab og dermed evt. ny andelskrone. Det er derfor muligt, at sælger beslutter sig til, at de først vil underskrive efter generalforsamlingen primo oktober, hvis udkast til regnskab med bestyrelsens anbefaling af ny andelskrone viser, at der er chance for en større overdragelsessum ved at vente.

Hvis man melder interesse, er der naturligvis ingen konsekvenser ved at melde fra, hvis prisen stiger.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN