Gunløgsgade 41, 2. tv.–- 60 kvm – j.nr. 490-252 – åbent hus den 29. maj 2022 kl. 13-14

Ovennævnte lejlighed er til salg. Ved åbent hus er der kun adgang for besigtigelse, hvis man har et eksternt eller internt ventelistenummer. Man har også adgang, hvis man er nabo, der evt. vil købe til sammenlægning. 
Hvis du efter besigtigelsen, vil afgive tilbud om at købe lejligheden, skal du udfylde denne BLANKET
Salgsvilkår fremgår af aftale og oplysningsskema i sammenhæng med el- og vvs-attest.