Gunløgsgade 43, st. tv. – j.nr. 490-260-9 – Åbent hus den 24. marts 2024, kl. 13

Interesserede var:

490-1005-15
490-1007-11
490-1007-67
490-1007-78
490-1008-36
490-1008-87
490-1008-87
490-1009-13
490-1009-41
490-1010-51
490-1010-52
490-1010-52
490-1010-54
490-1010-59
490-1010-76
490-1011-36
490-1011-93
490-1012-88
490-1013-20
490-1013-28
490-1014-25
490-1014-69
490-1015-46
490-1015-50
490-1015-52
490-1015-55
490-1015-63

 


 

Frist for at melde interesse for at købe er 5 hverdage efter besigtigelse.

Du melder interesse ved at udfylde denne blanket.

Vilkår fremgår af overdragelsesaftale med mere, jf. nedenfor.

OVERDRAGELSESAFTALE

NØGLETALSOPLYSNINGSSKEMA

VURDERINGSRAPPORT

VVS-SYN

EL-SYN