Forening: Historie

Frederiksberg Arbejderhjem blev stiftet i 1873 af en kreds af velmenende og inflydelsesrige borgere på Frederiksberg omkring den velgørende forening Dansk Arbejdersamfunds 4. kreds. Stifterne tilvejebragte ved egne midler, indsamlinger og arrangementer den fornødne grundkapital til foreningens virksomhed.

Frederiksberg Arbejderhjem havde til formål at tilvejebringe gode og billige boliger for arbejderklassen og dermed ligestillede – og i forbindelse hermed at give huslejehjælp og så vidt muligt friboliger til gamle trængende medlemmer.

Foreningen opførte ejendommene Howitzvej/Jernbanestien med 42 lejligheder i 1888, Langelandsvej 8-18 i 1896-1897 med 60 lejligheder og Frederiksvej 64-70 i 1930 med 40 lejligheder samt i Vanløse i København, Jydeholmen 21-25 i 1947-1948.