Bopælskrav – hvad indebærer det krav til andelshaver?

Hvilke krav er der til at bo i lejligheden?

I foreningens vedtægter § 3 står der bl.a., at “Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år, og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.

Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.”

 

Man skal m.a.o. have lejligheden som sit primære faste opholdssted. Hvis du “bor” hos din kæreste, skal du være tilmeldt folkeregisteret hos din kæreste. “Bor” du ikke hos kæresten, men bare er på besøg, så skal du ikke flytte din adresse til din kærestes bopæl. Det vil føre for vidt her, at forsøge at udrede, hvornår man bor hos sin kæreste og hvornår man bare er på besøg. Prøv evt. at spørge kæresten. Hvis kæresten synes, du er flyttet ind, så holder det næppe, at du overbeviser dig selv om, at du kun er på besøg (-: En tommelfingerregel er, at du bor der, hvor du oftest overnatter.

I forhold til foreningen, er det IKKE afgørende, om du står tilmeldt i Folkeregisteret det ene eller det andet sted. Du kan således eksempelvis ikke bare bo et andet sted, men stå tilmeldt i Folkeregisteret som boende i din andelslejlighed.

 

Læs mere her om, hvordan bopælspligt i andre relationer defineres:

http://www.bolius.dk/alt-om/koeb-salg-og-udlejning-af-bolig/artikel/bopaelspligt/#Hvad-er-bopælspligt

Se også fremleje