Hvad er et andelsbevis?

Andelsbevis

Et andelsbevis er ikke et værdipapir som f.eks. en lottokupon eller et skrabelod. Man kan således f.eks. ikke bare pakke beviset ind i julepapir og forære ens børn andelsbeviset i julegave og så tro, at der herved er sket en (gave)overdragelse.

Man kan heller ikke bare lave en påtegning på andelsbeviset og så bare gå ud fra, at man på den måde kan lave en overdragelse.
Som andelshaver har man retten til to ting. Det er for det første retten til en andel i foreningens formue. For det andet er det brugsretten til en specifik lejlighed. Det er disse to rettigheder, der fremgår af andelsbeviset. Man kan ikke af beviset se, hvor meget andelen i foreningens formue andrager. Skal man finde ud af, hvor meget andelen maksimalt er værd, skal man tage indskudsbeløbet, som står på beviset og gange med det beløb (andelskronen), som seneste generalforsamling har vedtaget.
Andelsbeviset kan betragtes som en kvittering eller et bevis på, at personen/personerne, der fremgår af beviset, har fået overdraget de to rettigheder, som er omtalt ovenfor, dvs. retten til en andel af foreningsformuen og brugsretten til en specifik lejlighed.