KLIK HER FOR KONTAKTFORMULAR

Administrator:

Administrationen kan kontaktes via e-mail: 289@domibus.dk

Venteliste:

Der er 48 lejligheder i ejendommen. Med hensyn til størrelse og antal værelser i de 48 lejligheder kan du se det her. Der er 30 på venteliste (den interne går forud for den eksterne) til en lejlighed. Kommunen har ret til forud for ventelisten at anvise boligsøgende til hver 3. lejlighed. I de sidste 6 måneder (1. halvår 2018) har der været en udflytning. Hvis du gerne vil på venteliste til en lejlighed i ejendommen, skal du indbetale gebyr, jf. nedenfor.

Det koster kr. 250 at komme på listen.

Indbetaling skal ske til registrerings- og kontonummer 4180  4180518819 og skriv: Venteliste og et tal mellem 730 og 995.  Send herefter en e-mail til 289@domibus.dk. Oplys det tal, du har skrevet ved overførslen samt dit navn og telefonnummer. Du vil i løbet af ca. 14 dage modtage en e-mail med kvittering for betaling samt dit ventelistenummer, som du skal oplyse, når der kommer en lejlighed, som du gerne vil meddele interesse for at leje.

Du vil herefter en gang årligt modtage en opkrævning pr. mail på kr. 250.