Købssprocedure Saga G

 

1) Ledige lejligheder besigtiges.

Ledige lejligheder, som ikke er fri af ventelisterne, vil skulle besigtiges den annoncerede dag og tid.

2) Meddel at du er interesseret.

Du meddeler, at du er interesseret i at købe en lejlighed ved at udfylde blanket, som der er link til i hver annonce. Frist for at udfylde blanket er 5 hverdage efter besigtigelse.

3) Hvis du “får lov” til at købe.

Hvis du efter ca. en uge er den med bedst anciennitet, vil du skulle underskrive aftale inden 3 hverdage.  VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER INDFØRT EN NY REGEL, OG AT DU MISTER DIT VENTELISTENUMMER, HVIS DU ER PÅ DEN EKSTERNE VENTELISTE OG MELDER INTERESSE FOR EN LEJLIGHED OG ALLIGEVEL IKKE ØNSKER AT KØBE DENNE, DVS. IKKE UNDERSKRIVER INDEN 3 HVERDAGE. DU FÅR GRATIS ET NYT NUMMER, MEN DU KOMMER BAGEST I KØEN.

4) Skal du låne penge til dit køb?

Du skal være opmærksom på, at købesummen for den lejlighed, du skal købe, skal betales kontant, eller der skal udstedes en bankgaranti. Hvis du ikke har pengene kontant, skal du være opmærksom på, at din bank vil skulle bruge tid på at udstede en bankgaranti, så gå i banken, FØR du begynder at byde på en lejlighed, så alle papirer er klar.

5) Omkostninger ved køb af andel

Udover købesummen, skal køber indbetale nedenstående omkostninger i forbindelse med køb af andel i SAGA G:

  • Honorar af foreningens omkostninger til advokat, kr. 4.750,00.
  • Navneskilt, kr. 550,00.
  • 1. måneds boligafgift, a/c varme og evt. moderniseringstillæg.

6) Læs foreningens dokumenter, inden du underskriver

Du skal læse foreningens dokumenter, inden du skriver under.  Der er i udkast til aftale link til dokumenter. 

7) Løsøre

I den salgsaftale, som køber modtager til underskrift, vil der ikke være løsøre inkluderet. Når køber har underskrevet, kan sælger og køber indgå aftale om køb af løsøre. Proceduren skyldes, at vi har oplevet købere, som kun vil købe efter endnu en besigtigelse, eller som ikke vil give så meget, som vurderingsmanden har anslået, eller som inden underskrifter fortryder deres første tilkendegivelse om gerne at ville købe, således at der skal laves ny aftale. Da hver køber, der skal have en købsaftale til underskrift, reelt betyder en uges forsinkelse med salget, er det – for at undgå yderligere forsinkelser – hensigtsmæssigt, at forhandlinger om køb af løsøre udskydes til efter aftale er indgået.