Kontorassistent søges.

Til advokatkontor i indre by med speciale i ejendomsadministration, søges medarbejder, som skal bistå med alle forefaldende opgaver, herunder blandt andet:

  • Telefon- og e-mailbetjening af klienter, beboere, viceværter, ejendomsmæglere, revisorer, bestyrelsesmedlemmer m.fl,
  • Ekspeditioner i forbindelse med fakturagodkendelse, herunder fremsendelse af fakturaer m.m. til ejendommens ejer til godkendelse af betaling,
  • Skrivning efter diktat eller koncept,
  • Postbehandling herunder indskanning,
  • Opdatering af netsider,
  • Indkøbsopgaver.

Der vil evt. være mulighed for, at du kan blive lært op i opgaver omkring køb og salg af fast ejendom, herunder andelsboliger.

Din ansøgning med oplysning om opnået karakter retstavning (folkeskolens 9.kl) og CV sendes til advokat Claus Clausen på

stilling@domibus.dk

Du skal i dit CV oplyse om eksamener, du har bestået, men du skal IKKE sende kopi af eksamenspapirer.

Tiltrædelse efter aftale.