Langelandsvej 10 B, 2.tv. – j.nr. 52-23-4 – Åbent hus den 14. januar 2024 kl. 13-14

Tilføjelse til annonce 21. januar 2024:

Der var 1 andelshaver (intern venteliste), der meddelte interesse og 3 fra ekstern venteliste: 2489, 2455 og 2295.

Der vil først blive forsøgt salg til andelshaver fra den interne venteliste.

 

 

Hvis du er interesseret i at købe lejligheden, skal du udfylde denne blanket.

Vilkår for køb fremgår af overdragelsesaftale m.m., som der er link til nedenfor.

Overdragelsesaftale

Vurderingsrapport

Oplysningsskema

El- og vvsattest