Langelandsvej 8, 2.tv., j.nr. 52-5-4 – åbent hus 12. maj 2024 kl. 13-14

Interesserede:

En intern med nr. 2205 og følgende eksterne:

2280
2287
2368
2389
2409
2455
2489
2491
2498

Lejligheden sælges i ovenstående rækkefølge, dvs. først til den interne. Dennes lejlighed vil herefter blive sat til salg.

 

Hvis du er interesseret i at købe lejligheden, skal du udfylde denne blanket inden fredag den 17. maj, kl. 14.

Vilkår for køb fremgår af overdragelsesaftale m.m., som der er link til nedenfor.

Overdragelsesaftale

Vurderingsrapport

Oplysningsskema

El– og vvsattest