Langelandsvej 8, 3.th., j.nr. 52-8-5 – åbent hus 16. juni 2024, kl. 13-14

Hvis du er interesseret i at købe lejligheden, skal du udfylde denne blanket inden 5 hverdage efter besigtigelse.

Vilkår for køb fremgår af overdragelsesaftale m.m., som der er link til nedenfor.

Overdragelsesaftale

Vurderingsrapport

Oplysningsskema

El– og vvsattest

P.S: Vær opmærksom på, at du kan modtage mails med besked om ledige lejligheder, selv om du er slettet fra ventelisten pga. manglende betaling af gebyr.