Må jeg udskifte min entredør, og må en køber senere betale herfor?

Det kræver bestyrelsens tilladelse, hvis andelshaver lovligt skal udskifte døre til sikkerhedsdøre.
En tilladelse skal for det første naturligvis være på vilkår om, at de nye døre skal se ud lige som de gamle døre.
En tilladelse skal for det andet være på vilkår om, at foreningen ikke er afskåret fra senere at beslutte, at alle skal have sikkerhedsdøre, og at foreningen ikke er forpligtet til at erstatte andelshaver for det tab, hun formentlig vil få, herunder hele udgiften, som hun har haft, hvis dørene, som hun betaler for, ikke er lige så gode/pæne, som dem, foreningen senere beslutter at udskifte til.
Aftalen bør være, at hvis foreningen får en besparelse ved, at andelshavers døre ikke skal udskiftes sammen med alle andre døre, bringer foreningen døren op til samme standard som de nye døre og alene den besparelse, som foreningen herved måtte få, godskrives andelshaver. Andelshaver kan herefter ikke få værdien af egen isat dør godskrevet af en køber.
Så længe foreningen ikke har besluttet, at der skal nye døre i alle lejligheder, vil jeg mene, at det er lovligt, at en køber betaler for værdien af de nye døre. En køber skal dog være klar over, at dørene købes på ovenstående præmisser, og jeg vil derfor også umiddelbart mene, at det bør være frivilligt for en køber, om man vil købe dørene eller ej.
Hvis andelshaver som alternativ valgte at forstærke de nuværende døre med stålkarm og stålplade på bagsiden, ville det formentlig være en forbedring. Det er dog vurderingsmanden, der bør kontaktes herom, inden andelshaver beslutter sig. Også her vil det gælde, at andelshaver vil kunne miste værdien af forbedringen, hvis generalforsamlingen senere måtte beslutte nye sikkerhedsdøre, og denne beslutning måtte betyde, at sikkerhedsanordningerne betalt af andelshaver bliver værdiløse.