Du er havnet på denne netside, fordi du er køber eller sælger og skal underskrive en overdragelsesaftale.

Det mest enkle og det hurtigste for dig er, at du kan underskrive med dit NemID. Men kan du det?

Klik på dette link til borger.dk (siden åbner i en ny fane)

Klik på det grønne felt i øverste højre hjørne, hvor der står Log på

Du skal logge ind med nøglekort så vælg den fane og skriv dit Bruger-ID og din adgangskode. (Dit brugerID er som regel dit cpr.nr. uden bindestreger, altså f.eks. 1212120001)

Har du glemt din adgangskode  til NemID, skal du klikke på Glemt adgangskode?

Hvis det lykkes dig at logge ind på borger.dk skal du sende en e-mail til nemid@domibus.dk. Skriv lejlighedens adresse, og at du er klar til at underskrive. Hvis du er køber, skal du huske at oplyse dit CPR-nr., da vi i h.t. Hvidvaskloven er forpligtet til at sikre os, hvem du er. Hvis du er sælger, skal du oplyse navnet på din ægtefælle, hvis han/hun bor i lejligheden. Din ægtefælle skal i så fald godkende opsigelsen af brugsretten til lejligheden.

Hvis konklusionen er, at du ikke kan underskrive med NemID skal du sende en email til bestiltid@domibus.dk. Oplys lejlighedens adresse og dit telefonnummer. Du vil herefter blive ringet op med dato og tid for underskrivning af aftalen på Nørregade 7 A, København. Husk du skal medbringe pas eller kørekort og sundhedskort. Der er ekstra gebyr forbundet med mødet. Gebyret andrager kr. 1.200 og opkræves sammen med boligafgift, der forfalder ca. en måned efter overtagelsesdagen.