Nye regler om energimærkning

Der er kommet ny bekendtgørelse BEK nr. 1027 af 28.08.2017 om energimærkning af bygninger.

Der er ændringer og bl.a. er alle energimærkerne blevet forlænget til gyldighed i 10 år.