OM STORSKRALD, BYGNINGSAFFALD, METAL, ELEKTRONIK, HÅRD PLAST & PAP

Der har været en opfattelse af, at alt, hvad der ikke kan være i en skraldepose er storskrald. Sådan er det ikke! Rigtigt storskrald skal anbringes i mellemgangen ved Gunløgsgade 41 – 43, men der er effekter, der ikke er storskrald. Det gælder alle former for bygningsaffald, faldstammer, radiatorer, gamle toiletter og vaske samt rør. Får du udført arbejder, der medfører skrald af denne type, er det dit eget ansvar at få det fjernet! Nogle leverandører tager disse effekter med, men det skal indgå i det tilbud, du modtager!

Det er måske beboere, der ikke har bemærket, at der er opsat containere til metal, elektronik og hård plast ved affaldsøerne ved Gunløgsgade 29 – 31og Egilsgade 42. Vi opfordrer til, at I husker dette og derfor sorterer jeres skrald.

Husk i øvrigt, at pap, der smides ud, skal foldes ud, så der bliver plads til andre beboeres pap.