Ejendomsadministrations- og advokatkontoret DOMIBUS søger regnskabsmedarbejder. 

Advokatfirmaet Claus Clausen – Domibus’ ejendomsadministration har gennem mere end 60 år beskæftiget sig med ejendomsadministration og administrerer i dag et større antal ejer- og andelsboligforeninger samt udlejningsejendomme. Advokatfirmaet beskæftiger sig desuden med alle aspekter indenfor fast ejendom, herunder byggesager, boligrådgivning/ejendomsberigtigelse.

Vi får brug for en medarbejder, der – evt. efter oplæring – kan bistå med alle opgaver inden for regnskab og administration, herunder bl.a.:

 • Bogføring
 • Afstemning af konti
 • Klargøring af regnskabsmateriale til revision
 • Opstilling af regnskaber til intern revision
 • Udarbejdelse, indberetning og varsling af forbrugsregnskaber
 • Netbankbetalinger
 • Indberetning af lønsum
 • Indberetning af nøgletal for andelsboligforeninger
 • Ekspedition af regninger til godkendelse af bestyrelse, vicevært m.fl.
 • Indberetning til Grundejernes Investeringsfond
 • Opstilling af skatter- og afgifter, samt beregning af reguleringsbeløb
 • Opstilling af omkostningsbestemt huslejebudget og beregning af forhøjelsesbeløb
 • Fremsendelse af materiale til underskrift af bestyrelser m.fl.
 • Ekspeditioner i forbindelse med indbetaling af ventelistegebyrer
 • Tilmelding af regninger til betaling via Nets-betaling
 • Oprettelse af nye ejendomme til opkrævning af husleje og betaling af regninger via Nets.

Det er vigtigt, at du er serviceminded og kan kommunikere med forskellige mennesketyper.

Du skal også have ambition om med tiden selvstændigt at varetage alle ovenstående opgaver.

Vi forventer, at du er omhyggelig, besidder et godt humør og evner at holde mange bolde i luften uden at miste overblikket.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et positivt, uhøjtideligt og højt fagligt arbejdsmiljø med løn efter kvalifikationer, flexordning, 6 ugers ferie, mulighed for sundhedsforsikring og pensionsordning. 

Kontakt
Passer ovenstående beskrivelse på dig, så send snarest muligt din ansøgning med relevante bilag til  claus@domibus.dk. Stillingen ønskes besat  snarest muligt, hvorfor vi læser ansøgninger og inviterer til samtaler løbende. Tiltrædelse efter nærmere aftale. Din ansøgning behandles naturligvis fortroligt.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller til advokatkontoret som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Clausen på telefon 33 17 74 50.