Forening: Venteliste A/B Saga G

Der er to ventelister: Den første er for andelshavere. Det er den interne venteliste – se den her. Den anden venteliste er for alle andre end andelshavere. Det er den eksterne venteliste – se den her..

Læs hvordan du kommer på foreningens ventelister.

Når man står på ventelisterne, har man anciennitet efter dato for anmodning om optagelse på intern venteliste. Anciennitet på den eksterne venteliste er efter dato for indbetaling af gebyr for optagelse. Der opkræves gebyr 1 gang årligt, ca. 1. juli. Gebyret dækker for perioden 1. juli til 30 juni. Betales gebyr ikke rettidigt, sendes rykker. Betaler man stadig ikke, slettes man fra listen, og man kan herefter kun optages med nyt nummer.

Når man modtager en opkrævning, er det vigtigt, at man benytter præcis den kode, som sendes sammen med e-mail-opkrævningen. Bruger man en forkert kode, afviser banken indbetalingen eller også havner ens indbetaling på en anden ventelistepersons konto.

Det koster et gebyr på kr. 200 (nedsat fra normalt kr. 275) at få et fejlagtigt indbetalt beløb udbetalt.

Man bevarer sin placering på ventelisten selvom man ikke ønsker at købe en udbudt lejlighed og uanset, om man har ytret interesse eller ej. Fortryder man efter aftale er indgået skal der betales et beløb til sælger. Man orienteres grundigt om reglerne for at fortryde, inden man skriver under.

Man kan blive genoptegnet på ventelisten med uændret placering, hvis man dokumenterer, at man er slettet ved en fejl, f.eks. hvis man har sendt besked om ny e-mail-adresse, og denne ikke er blevet registreret eller registreret korrekt.

Hovedreglen er, at der sendes e-mail ud til alle på ventelisterne, når en lejlighed annonceres, og man har tilmeldt sig til at modtage sådanne mails. E-mail-udsendelse kan kikse, og det er derfor ens eget ansvar løbende at se annoncer på https://domibus.dk/koebsalg-saga/ og afgive rettidigt tilbud.

Ventelistegebyret dækker følgende arbejde:

  • Udsendelse af årlig opkrævning
  • E-mail-orientering ved nye lejligheder til salg
  • Mulighed for at byde på ledige lejligheder
  • Orientering om, hvilket ventelistenummer, der får tilbudt en lejlighed, som man selv har budt på
  • Onlineadgang til aktuel venteliste, så man kan se egen placering

Hvordan er chancerne for at få en lejlighed via ventelisterne?

Intern venteliste: Som regel er der ikke nogen fra den interne venteliste, der byder på mindre lejligheder, medmindre de er særligt billige i moderniseringstillæg. Når man benytter sig af sit interne ventelistenummer, skal man sælge sin lejlighed, enten til sammenlægning eller til en fra ventelisterne. Når der er store lejligheder til salg, er det som regel en fra den interne venteliste, der køber.

Hvis du søger erhvervslokale, kan du komme på venteliste til foreningens erhvervslokaler.. Udfyld denne lejeansøgningsblanket.