Sammenligning af tilbud.

“Vi har et tilbud fra en totalentreprenør, der kan gøre det meget billigere end I kan.”

Nej! I har et tilbud fra en entreprenør, der ikke regner med at udføre det samme arbejde.

Ved tilbud fra entreprenører uden udbudsmateriale er de væsentlige og ofte dyrere elementer dem, der ikke er nævnt. Det er indlysende, at en totalentreprenør, som byder på et ubeskrevet projekt uden at vide, han er i konkurrence, ikke vil beregne et lavere dækningsbidrag pr. arbejdsydelse sammenlignet med en entreprenør, der ved, han konkurrerer på et veldefineret projekt med tilsyn.

Totalentreprenørens priser er ikke lavere; hans svende skal have den samme løn, en bøtte maling koster det samme, og han skal give det samme for 1 m² stillads.

Det billigste tilbud uden udbudsmateriale kan vise sig ikke at være det ønskede og økonomisk ufordelagtigt, når arbejdet er afsluttet.

Når en entreprenør afgiver et tilbud, der er væsentligt billigere end konkurrenternes, kan det være fordi:

  • Han har forregnet sig. Entreprenøren har afgivet et overfladisk bud og har vurderet arbejderne forkert, eller han kan ikke regne og kan dermed ikke magte opgaven. En maler, der afgiver tilbud på behandling af vinduer, forregner sig ofte i forhold til tømrer- og snedkerarbejdet, der skal til forinden malebehandlingen samt på eventuelt nødvendigt murerarbejde eller andre nødvendige følgearbejder.
  • Kunderne fokuserer ensidigt på prisen, og entreprenøren afgiver derfor et lavt tilbud i forventning om at kunne springe over, hvor gærdet er lavest eller hente sit dækningsbidrag hjem under udførelsen ved senere at oplyse, hvilke ydelser han ikke har med. Når der senere under udførelsen må udføres tillægsarbejder, vil disse arbejder typisk blive tilbudt dyrere, end hvis de var blevet afgivet på baggrund af et udbudsmateriale i en konkurrencesituation. Han regner med at kunne dette, blandt andet fordi han ved, at der ikke føres tilsyn med arbejderne og ikke foreligger et udbudsmateriale, som han senere er skriftligt og kontraktligt bundet af. Eksempelvis udfører en samvittighedsfuld rådgiver på en vinduesistandsættelse en førregistrering af de enkelte glas i ruderne, således at man ved, hvor mange ridseskadede ruder der er inden opstart. Således kan man fastholde entreprenøren på de skader, han selv forårsager og kræve disse udbedret. Uden tilsyn frygter entreprenøren ikke dette og kan udføre sit arbejde hurtigere.
  • Han tilbyder en ringere kvalitet. Færre behandlinger af vinduet samt ringere afrensningsgrad. Eller et nyt vindue af en ringere trækvalitet med en ringere termorude i. En entreprenørs produktvalg kan ofte være styret af opnåede rabataftaler fremfor produktets kvalitet.
  • Han regner med at udføre mindre arbejde. Når en rådgiver laver et budget for eksempel en vinduesudskiftning, ved han, at visse sålbænke bør udskiftes samtidig, og at murværket kræver reparationer. Dette nødvendiggør en murer, der arbejder fra det samme stillads, hvilket øger omkostningerne på grund af stilladsklasse, lejeperiode, omstilling af konsoller, flækkede ruder og vinduespolering.
  • En rådgiver ved, at der både kommer diverse udgifter samt uforudseelige udgifter til, hvilke som regel aldrig er medregnet i et entreprenørtilbud.

Overordnet set får man som kunde det, man betaler for, så man bør være på vagt, hvis man får et tilbud, der er væsentligt lavere end andre tilbud.

Det er vanskeligt/umuligt for en uden erfaring på det område, som tilbuddet drejer sig om, at sammenligne tilbud, hvis det kun er pris og ikke samme vare, forretningsbetingelser, forudsætninger og forbehold, der gives tilbud på.