Hvis du ønsker et tilbud på administration af sin andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening, bedes du sende mig en e-mail, cc@33177450.dk  eller ringe til mig 33.17.74.50. Oplys antallet af lejligheder. Tilbuddet, som jeg vil sende til dig, vil være et standardtilbud, som naturligvis senere kan justeres efter de ønsker, som foreningen måtte have. Se vores prisliste for andelsboligforeninger og prisliste for ejerforeninger.

Hvad kan vi?

Hvad har din ejendom brug for? Lad os tage et møde med hensyn til hvilke af følgende ydelser, der efterspørges:

 •  Administratoroplysninger ifm. salg af ejerboliger eller andele
 • Balancer og budgetrapportering
 • Beregning og varsling af lejeforhøjelser
 • Bestyrelsessupport
 • Bogføring samt kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Budgetlægning på såvel drift som vedligeholdelse
 • Byggesagsadministration
 • Bygherrerådgivning
 • Driftsmøder
 • Driftsnøgletal
 • Driftstilsyn
 • Energiovervågning
 • El-, varme- og andre forbrugsregnskaber
 • Fredede ejendomme og de særlige regler, der er knyttet til driften af disse
 • Forsikringer
 • Flyttesyn
 • Generalforsamling
 • Huslejeopkrævning
 • Håndtering af indflytninger og fraflytninger herunder flytteafregninger
 • Kontakt til lejere
 • Lejekontrakter
 • Leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • Lønbehandling og momsangivelse
 • Rykkerprocedurer
 • Rådgivning inden for bolig- og erhvervslejelov
 • Stiftelse af ny forening
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Udarbejdelse og kontrol af ansættelseskontrakter på ejendomsfunktionærer
 • Udarbejdelse og kontrol af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Vedligeholdelsesplaner og budgetter
 • Økonomisk og kommerciel rapportering
 • Årsregnskabsdokumentation til revisor.

Med venlig hilsen

CLAUS CLAUSEN