Forening: Tilsynsførende

Bestyrelsen informerer beboerne om, hvem der er tilsynsførende/vicevært på de enkelte ejendomme.

Bestyrelsen indgår aftale med vicevært og/eller tilsynsførende.

Der har været tradition for, at et bestyrelsesmedlem fra ejendom samtidig har været tilsynsførende. Vedtægterne foreskriver dog ikke, at man som bestyrelsesmedlem også skal påtage sig opgaver som tilsynsførende.

Hvis der ikke er et bestyrelsesmedlem, der vil påtage sig at hjælpe bestyrelsen med at føre tilsyn med ejendommen, ansætter bestyrelsen en vicevært/tilsynsførende.

 

Tilsynsførendes opgaver

Bestyrelsen aftaler med tilsynsførende/vicevært, hvilke opgaver, som den pågældende må og skal udføre.

Den tilsynsførende (evt. viceværten) er som minimum den daglige kontaktperson for beboerne med hensyn til ejendommens almindelig driftsmæssige forhold.

Ved akutte forhold, og hvor tilsynsførende/viceværten ikke kan kontaktes, skal man som beboer forsøge at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Ved særligt akutte forhold, hvor øjeblikkelig aktion er påkrævet tilkaldes brandvæsen, politi eller akut skadeservice 70 112 112.