Tvangsauktion over andelsboliger

Der mangler review på nedenstående artikel:

Forud for en tvangsauktion over en andelsbolig er der ofte sket følgende:

Administrator har konstateret manglende rettidig betaling

Administrator har sendt rykker 1 (14 dages restance)

Administrator har sendt rykker 2 med besked om at manglende betaling inden yderligere 14 dage medfører eksklusion m.m. ( 45 dages restance)

Eksklusion og ophævelse af brugsret (60 dages restance)

Begæring til fogedret om udlæg i lejligheden (75 dages restance)

Udlæg foretages (135 dages restance)

Auktionsbegæring indleveres (150 dages restance)

Forberedende fogedretsmøde afholdes (170 dages restance)

Afværgefrist meddeles af fogedretten (200 dages restance)

Underhåndssalg via foreningen (260 dages restance)

Tvangsauktions opstilling udarbejdes, annoncering gennemføres  og auktionssag berammes (300 dages restance)