Forening: Udlejning

Hvis du er andelshaver og har været det før 27. september 2021og du ønsker at udleje din lejlighed, kan du frit gøre dette til dine forældre eller dine børn.

For alle andre andelshavere gælder, at udlejning maksimalt må ske i to år inden for en tre-årig periode. Bestyrelsen skal altid godkende lejeaftalen, og du skal til brug herfor udfylde en af nedenstående blanketter:

 

1: Du ønsker at udleje til dit barn eller til din forælder. Udfyld denne udlejningsansøgning. Kan kun anvendes af andelshavere fra før 27. september 2021.

2: Du ønsker at udleje til andre end dit barn eller til din forælder. Udfyld denne udlejningsansøgning.

3: Du ønsker at korttidsudleje. Udfyld denne udlejningsansøgning.

___________________________________________________________________________________

Er du interesseret i at leje et erhvervslejemål i kan du komme på venteliste.

Udfyld denne lejeansøgningsblanket.