Hvis du er andelshaver og ønsker at udleje eller udlåne din lejlighed, skal du være opmærksom på foreningens vedtægter:

(11.1)     En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

 

(11.2)     En andelshaver er berettiget til at udleje eller udlåne sin bolig uden tidsbegrænsning til andelshavers børn eller forældre. Bestyrelsen skal godkende betingelserne for udlejningen/udlånet.

 

(11.3)     En andelshaver er berettiget til at udleje eller udlåne sin bolig i maksimalt 2 år inden for en ejerperiode på 3 år. Bestyrelsen skal godkende lejer og betingelserne for lejemålet.

 

(11.4)     Udlejning eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.

 

(11.5)     Godkendelse iht. stk. 3 og stk. 4 sker ved at andelshaver, lejer og bestyrelse underskriver en blanket, der skal indsendes til bestyrelsen mindst en uge før lejemålets start. En andelshaver kan få tilladelse til udlejning 4 gange i løbet af 12 måneder. Ved udlejning uden underskrift fra bestyrelsen, betaler andelshaver dobbelt boligafgift i hele den ulovlige lejeperiode. Andelshaver betaler derudover alle omkostninger i anledning af fogedretssag. Foreningen kan vælge alene at lade fogedretssagen dreje sig om udsættelse af den ulovlige lejer. Foreningen kan også vælge at skride til eksklusion og ophævelse af brugsretten til lejligheden for andelshaver.

 

Udfyld denne blanket. Hvis udlejning som anført i blanketten kan godkendes af bestyrelsen, vil du modtage en aftale i løbet af en uge, som skal underskrives af dig og din(e) lejere.

 

Hvis du er lejer, skal du følge Lejelovens regler – se kapitel XII.