Udsættelse Generalforsamling 2020

Udsættelse af Generalforsamling 2020

 

Grundet den nuværende situation med Covid-19 og dermed regler for at være flere personer samlet, så aflyser bestyrelsen generalforsamlingen d. 20. April.

Da ingen af os endnu ved hvor længe vi skal efterkomme de officielle udmeldte regler, afventer vi og vil indkalde til ny generalforsamling når det er muligt, med de vedtægtsbestemte varsler.

 

Indkomne forslag gemmes og tages med ved den udskudte generalforsamling.

 

Med udsættelsen så fortsætter andelskronen og boligafgift uforandret indtil andet bliver vedtaget. Almindelig drift fortsætter inden for de rammer vi har fra tidligere generalforsamlinger.

 

Er der spørgsmål i forbindelse med udsættelsen eller andre ting der presser sig på, er i som altid velkommen til at kontakte bestyrelse

 

På bestyrelsens vegne

Ib Enø