Hvordan kommer jeg på foreningens ventelister?

Hvis du er andelshaver, kan du komme på foreningens interne venteliste. Send en e-mail til 490@domibus.dk. Oplys hvor du bor, og at du gerne vil på listen. Gebyr vil blive opkrævet månedsvis.

Hvis du ikke er andelshaver, kan du komme på foreningens eksterne venteliste. Det koster kr. 250 at komme på listen. Du vil hvert år i juli eller august på ny blive opkrævet gebyr, p.t. kr. 250 for perioden 1. juli til 30. juni, så hvis du vil undgå at komme til at betale 250 kr. to gange i løbet af kort tid, skal du først indbetale efter 1. juli.

Når man har indbetalt, har man fortrinsret til lejligheder forud for andre, der ikke er på foreningens venteliste. Det gælder dog tidligst lejligheder, der udbydes 14 dage efter indbetaling. Man kan således ikke “købe” sig til en bedre placering på en lejlighed, der allerede er annonceret til salg.

Indbetaling skal ske til registrerings- og kontonummer 8117 0003917635 og skriv: Venteliste og et tal større end 300 og mindre en 1000.  Send herefter en e-mail til venteliste@sagag.info. Oplys det tal, du har skrevet ved overførslen samt dit navn og telefonnummer. Du vil i løbet af ca. 14 dage modtage en e-mail med kvittering for betaling samt dit ventelistenummer, som du skal oplyse, hvis du vil byde på en lejlighed.

Placering på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages.

Det er et krav, at man SKAL flytte ind i lejligheden OG benytte denne til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Det betyder for det første, at man ikke kan købe lejligheden og overlade lejligheden til en anden uden selv at bo i lejligheden. Og det betyder for det andet, at en anden ikke kan købe lejligheden sammen med dig, medmindre den pågældende er en del af din husstand og har været det det seneste år. Omgåelse af reglerne vil være, hvis du f.eks. køber lejligheden sammen med dit barn, som du har boet sammen med, uden at det er din hensigt at flytte ind i lejligheden og benytte denne som helårsbeboelse for dig selv og din husstand. Omgåelse vil kunne medføre eksklusion af foreningen og/eller dobbelt boligafgift, hvis brugsretten til lejligheden er blevet overladt til en person uden godkendelse af bestyrelsen.